home

Żeński Chór ‚Canzona – Absolwent’

Dyrygent Elżbieta Wtorkowska i Adrianna Wtorkowska

Prezes Aleksandra Ancan

Żeński Chór „Canzona – Absolwent" powstał jesienią 2001 r. Tworzą go byłe chórzystki Chóru Dziewczęcego „Canzona". Zespół bierze udział zarówno w imprezach środowiskowych, jak i koncertuje na terenie Polski i poza granicami. W 2002 r. chór wystąpił podczas Festiwalu Laureatów Konkursów Muzycznych w Bydgoszczy oraz na Festiwalu Wacławowskim w Szamotułach. W 2002 i w 2004 r. wziął udział w Międzynarodowym Konkursie Muzyki Religijnej w Rumii. W 2003 r. koncertował w Szwecji podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzyki w Kristianstadt. W 2004 r. chór zdobył główną nagrodę „Złote Koło" podczas XV Wielkopolskich Konfrontacji Chóralnych w Kole. W 2005 r. przywiózł Srebrny Dyplom oraz wyróżnienie za wykonanie muzyki dawnej na Międzynarodowym Konkursie Chóralnym im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie. W tym samym roku w Tampere w Finlandii zdobył Brązowy Medal Międzynarodowego Konkursu Chóralnego, a w 2006 r. Srebrny Dyplom Międzynarodowego Konkursu Chóralnego w Bratysławie. W 2007 roku zespół był współorganizatorem Międzynarodowych Spotkań Chóralnych im. ks. Edmunda Szymańskiego w Murowanej Goślinie, a w latach 2008 – 2009   Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego im. ks. Edmunda Szymańskiego. W 2008 r. chór zdobył Srebrny Medal na 36 Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Ołomuńcu (Czechy). W 2009 r. w IX Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Bad Ischl w Austrii chór zdobył srebrny dyplom.  Chór sięga do tradycji pieśni romantycznych, współczesnych, rozrywkowych, opracowań folkloru. Wykonuje także muzykę dawną. Założycielem i dyrygentem chóru jest profesor Akademii Muzycznej w Bydgoszczy Elżbieta Wtorkowska, funkcję drugiego dyrygenta pełni absolwentka Akademii Muzycznej w Poznaniu i Podyplomowego Studium Chórmistrzostwa w Bydgoszczy Adrianna Wtorkowska.

canzona-absolwent.jpg