home

Chór Mieszany ‚Vocantes’

Dyrygent Leszek Bajon

Prezes Stanisław Czarnecki

Chór przy parafii św. Jakuba w Murowanej Goślinie został założony w 1926 r. z inicjatywy ówczesnego proboszcza ks. Piotra Adamka, nosił nazwę Towarzystwo Chóru Kościelnego im. św. Cecylii. Pierwszym dyrygentem zespołu był Anzelm Kędzierzyński, następni to: Władysław Konieczka, Symforian Kowalski, Franciszek Wilczyński, Elżbieta Wtorkowska. Głównym celem powstania chóru było wzbogacanie śpiewem liturgii mszalnej, udział w świętach narodowych, a także wystawianie przedstawień teatralnych. Od 1986 r.  chór przyjął nazwę „Vocantes". Przez cały okres istnienia chór w każdą niedzielę uświetniał śpiewem liturgię mszy św., ponadto brał udział w koncertach i przeglądach chórów kościelnych, uczestniczył w koncertach organizowanych przez Akademię Muzyczną w Poznaniu oraz koncertach w Katedrze Poznańskiej „Musica Sacra". W 2001 r. wkrótce po obchodach 75-lecia chór zawiesił swoją działalność. Reaktywacja nastąpiła w 2003 r. z inicjatywy Roberta Skolmowskiego. Prowadzenia chóru podjął się profesor Akademii Muzycznej w Poznaniu Leszek Bajon. Od tego momentu chór działa przy Ośrodku Kultury. Chór uświetnia swoim śpiewem mszę św. podczas Jarmarków św. Jakuba, uroczystości państwowe i kościelne, wziął też udział w II Festiwalu Muzycznym „Musica sacra, musica profana" w Długiej Goślinie. Bierze udział w różnych przeglądach i konkursach m.in. w I Ogólnopolskim Konkursie „Ars Liturgica" w Toruniu.

W marcu 2008 r. chór zdobył wyróżnienie za wrażenia artystyczne podczas V Ogólnopolskiego Przeglądu Chórów Kościelnych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej Metropolii Górnośląskiej, który odbył się w Żorach. W 2009 r. chór wziął udział w III Ogólnopolskim Przeglądzie Pieśni Sakralnej "VOX DOMINI" w Prusicach, zdobywając I wyróżnienie w kategorii chórów mieszanych.

vocantes.jpg