home

Kolędowy czas

Kolędowanie trwa. W sobotę 12 stycznia br. w kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Murowanej Goślinie wystąpiły: Chór Dziecięcy Canzona i Żeński Chór Canzona pod dyrekcją prof. Elżbiety Wtorkowskiej i Adrianny Wtorkowskiej-Kubińskiej. Na fortepianie akompaniowała Weronika Jarzyńska. Chóry zaśpiewały tradycyjne polskie kolędy i pastorałki. Znane wszystkim bardzo dobrze melodie świąteczne wraz z chórami śpiewała publiczność dyrygowana przez dyrygentkę.

Zebrani usłyszeli również kompozycje angielskie, francuskie i niemieckie kolęd i piosenek świątecznych oraz nastrojową pieśń okresu Bożego Narodzenia z obrządku wschodniego, wykonaną w ciemnościach świątyni przez stojące w kręgu chórzystki, które trzymały w dłoniach świece. Radością światła i pięknem pieśni wypełniony w ten zimny wieczór kościół stał się miejscem nie tylko modlitwy, ale również dzięki wspaniałemu wykonaniu utworów miejscem gorącego przeżycia artystycznego uniesienia.

Tekst i zdjęcia  Bartłomiej Stefański