home

Koncert adwentowy

Adwent rozpoczyna nowy rok kościelny. Jest on pełnym tęsknoty oczekiwaniem na Boże Narodzenie, na przyjście Chrystusa. Adwent to okres oczyszczenia naszych serc i pogłębienia miłości i wdzięczności względem Pana Boga i Matki Najświętszej.

Tradycją w Murowanej Goślinie stały się koncerty adwentowe, już po raz jedenasty w kościele pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa mogliśmy przeżywać czas adwentu w inny sposób.

W niedzielę 16 grudnia 2018 r.odbył się koncert adwentowy w wykonaniu: Chóru Dziecięcego „Canzona”, Chóru Kameralnego „Canzona”, Żeńskiego Chóru „Canzona-Absolwent” poddyrekcją   prof.  Elżbiety Wtorkowskiej i Adrianny Wtorkowskiej-Kubińskiej. Licznie zgromadzona publiczność  usłyszała utwory kompozytorów polskich przeplecione  słowem. Chórom akompaniowała Weronika Jarzyńska.

Tekst i zdjęcia: Tomasz Mizgier