home

Jubileusz goślińskich Strażaków i Orkiestry

W dniu 22 września br. odbyła się kolejna odsłona naszych jubileuszowych uroczystości. W tym dniu swój jubileusz 130 lecia świętowała Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Murowanej Goślinie oraz Jubileusz 120 lecia Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej. Obchody rozpoczęły się wspólną Mszą Św. o godz. 13:00 w Kościele Św. Jakuba Ap. w Murowanej Goślinie. We Mszy Św. uczestniczyli zaproszeni Goście oraz delegacje Jednostek z naszej Gminy oraz Jednostek Gmin sąsiednich. Następnie odbyły się uroczystości na Rynku pl. Powstańców Wielkopolskich gdzie został przedstawiony rys historyczny Jednostki oraz Orkiestry. Zostały wręczone medale pamiątkowe za wysługę lat w Jednostce oraz wyróżnienia dla zasłużonych. Na zakończenie uroczystości na Rynku zaproszeni Goście złożyli gratulacje dla świętujących jubileusz.

Od godziny 17:00 w Auli Szkoły Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie odbył się koncert w ramach Jubileuszowego Zlotu Orkiestr Dętych – Święty Florian na Jubileuszowym Zlocie Orkiestr Dętych jako pierwsi wystąpili gospodarze – Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Murowanej Goślinie, następnie zaprezentowała się Orkiestra Dęta z Rogoźna, a na zakończenie części artystycznej wystąpił Brass Band z Obornik. Na zakończenie uroczystości w hali widowiskowo – sportowej odbyły się zawody strażackie dla drużyn zaproszonych Orkiestr, które były przygotowane przez Młodzieżową Drużynę Pożarniczą z Murowanej Gośliny. Drużyny również sprawdziły się w quizie ekologicznym. Za udział w Jubileuszowym Zlocie, zawodach i quizie ekologicznym pamiątkowe statuetki otrzymali:  Brass Band z Obornik za zdobycie największej liczby punktów, za zajęcie II miejsca przez Orkiestrę z Rogoźna oraz za zajęcie III miejsca przez Orkiestrę OSP z Murowanej Gośliny. Serdecznie dziękujemy za koncerty w wykonaniu Orkiestry Dętej z Rogoźna oraz Brass Band z Obornik.

Podziękowania za współorganizację dla Pana Burmistrza Dariusza Urbańskiego, Pani Dyrektor MGOKiR Arlety Włodarczak, Pana Prezesa OSP z Murowanej Gośliny Eugeniusza Tomickiego, Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej prowadzonej przez Pana Remigiusza Przybylskiego, Pana Prezesa MG Sport i Nieruchomości Pawła Kubińskiego oraz Członków Naszej Orkiestry.

Realizacja Jubileuszowego Zlotu Orkiestr Dętych została Współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 ze środków EFRROW
Operacja realizowana w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wdrażanej przez LGD Kraina Trzech Rzek.

 

Benigna Binięda
Zdjęcia: Anna Woronkowicz