home

Urodziny Canzony

Canzona to obecnie Żeński Chór Canzona-Absolwent, Chór Canzona Kameralna i Chór Dziewczęcy Canzona. Nasz zespół chóralny z Murowanej Gośliny obchodził 30 września 2018 r. trzydzieste siódme urodziny. Canzona to wizytówka kulturalna naszego miasta, która jest rozpoznawalna w kraju i za jego granicami. W urodzinowym koncercie w auli szkoły przy ul. Mściszewskiej 10 wystąpiły trzy formacje Canzony pod kierunkiem dyrygentek Elżbiety Wtorkowskiej i Adrianny Wtorkowskie j- Kubińskiej przy akompaniamencie fortepianu, za którym zasiadła Weronika Jarzyńska. Jak co roku, koncert poprowadziła pani profesor Elżbieta Wtorkowska. Opowiadała o roku minionym, który obfitował w koncerty i wspaniałe sukcesy Canzony, oraz o wyzwaniach i planach artystycznych chóru na rok przyszły. 

Jednak najważniejszy był koncert i jego program artystyczny, który sprawił dużą niespodziankę bywalcom i fanom chóru. Koncert rozpoczął Żeński Chór „Canzona-Absolwent” pod dyrekcją Elżbiety Wtorkowskiej, który przygotował niezwykłą wiązankę pieśni patriotycznych. W ten sposób chór chciał się dołączyć do obchodów z okazji 100- rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Chóry zaprezentowały utwory sakralne, w kolejnej odsłonie utwory ludowe i muzykę współczesną, rozrywkową, na przemian wykonywane przez Chór Dziewczęcy „Canzona” i „Canzona Kameralna”, (która zachwyciła wykonaniem utworów naszego rodzimego artysty Stanisława Czarneckiego)pod dyrekcją Adrianny Wtorkowskiej – Kubińskiej i Żeński Chór „Canzona-Absolwent” pod dyrekcją Elżbiety Wtorkowskiej. 

Chórom towarzyszył zespół instrumentalny pod kierunkiem Alicji Duszczyk oraz Artur Duszczyk na trąbce. Podczas trwania koncertu, można było zobaczyć fotograficzną prezentacje, która obejmowała ostatni rok działalności chóru Canzona od ostatniego jubileuszu po dziś dzień. Prezentację przygotował Tomasz Mizgier.

Życzenia  dla chóru złożył Burmistrz Dariusz Urbański, który podkreślił jego rolę i wkład w kulturalny rozwój  naszej lokalnej społeczności i w promocję naszego miasta w Polsce i za granicą. Przyjaciel chóru Jarosław Dobrowolski przekazał chórzystkom upominki – klucze wiolinowe na szczęście. Licznie przybyła publiczność dołączyła się do dobrych życzeń dla Canzony dając temu wyraz rzęsistymi brawami. Dołączamy się do życzeń oraz wyrazów wdzięczności dla chórzystek i dla dyrygentek. Dzięki Waszej pracy i pasji chóry istnieją i rozwijają się, są marką goślińskiej kultury. I trzymamy kciuki za udane występy w Stanach Zjednoczonych.

Tradycyjnie po koncercie pani profesor Elżbieta Wtorkowska w imieniu chórzystek  zaprosiła wszystkich na urodzinowy tort.  

Koncert odbył się w ramach Międzynarodowego Dnia Muzyki.

                                                                           Agnieszka Szymańska- Wojtera

                                                                           Fot. Tomasz Mizgier