home

DIAGNOZUJ, PROJEKTUJ, WSPÓŁDZIAŁAJ!

DIAGNOZUJ, PROJEKTUJ, WSPÓŁDZIAŁAJ! –  to temat warsztatu zorganizowanego przez Centrum Praktyk Edukacyjnych CK Zamek w ośrodku kultury w Murowanej Goślinie w dniu 23 lutego br. W spotkaniu wzięło udział piętnaście osób z różnych środowisk naszej gminy i dwie osoby z innych gmin.

Celem warsztatu była wymiana doświadczeń w zakresie działań w edukacji kulturowej, a także zagadnienia diagnozy społeczności lokalnej. W jaki sposób i za pomocą jakich metod dotrzeć do potrzeb mieszkańców uczestnicy warsztatu uczyli się pracując twórczo w czterech grupach. Było ciekawie, chwilami zabawnie, na pewno kreatywnie! Ważnym aspektem spotkania była informacja o założeniach i kryteriach konkursu „WSPÓŁDZIAŁANIE W KULTURZE”, organizowanego przez Centrum Praktyk Edukacyjnych. Celem konkursu jest wspieranie partnerstwa pomiędzy podmiotami reprezentującymi sektor kultury i edukacji w realizowaniu projektów edukacyjno-animacyjnych w województwie wielkopolskim. Zwycięskie projektu otrzymają nagrodę w wysokości od 5000 zł do 12000 zł. (formularz zgłoszeniowy dostępny www.cpe.poznan.pl – termin 1.03.2018 r.)

 

Arleta Włodarczak
Zdjęcia: Tomasz Mizgier