home

Goślińska Rodzina Ludzi Kultury

3 grudnia 2017 r. w auli Szkoły Podstawowej nr 1 odbyła się wspaniała uroczystość z okazji 40-lecia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie.

Na początek bardzo licznie zgromadzonej publiczności zaprezentowano film niespodziankę przygotowany przez Huberta Sobalaka. Archiwalne zdjęcia i filmy splotły się w nim z podsumowaniem ogromu pracy, jaką przez te 40 lat włożyli wszyscy ludzie kultury, aby mieszkańcy naszej gminy mogli obcować z kulturą i sztuką. Film zrobił na widzach ogromne wrażenie.

Następnie głos zabrała obecna dyrektor ośrodka kultury Arleta Włodarczak:

„Jak mogliśmy zobaczyć, 40 lat działalności ośrodka kultury to niezliczone przedsięwzięcia służące rozwijaniu amatorskiego ruchu artystycznego, edukacji artystycznej, upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego, a także integracji społeczności. 40 lat to piękne i cenne przeżycia dzieci, młodzieży, dorosłych z miasta i wsi naszej gminy. To codzienna praca dla wartości. To dużo czasu. Czterdzieści lat wypełnionych urzeczywistnianiem wciąż nowych pomysłów, twórczymi spotkaniami – zdaje się chwilą.” – mówiła Arleta Włodarczak.

Wszystkich byłych i obecnych twórców związanych z ośrodkiem kultury Arleta Włodarczak nazwała Goślińską Rodziną Ludzi Kultury. W uroczystości uczestniczyli:

– wszyscy dyrektorzy ośrodka kultury: Lucyna Bełch, Wojciech Garczarek, Witold Giersig i Leszek Rewers, którzy wspólnie poprowadzili uroczysty koncert, zapowiadając kolejnych wykonawców;

– byli i obecni pracownicy i instruktorzy,

– dyrygenci i prezesi zespołów, a także ich członkowie;

– artyści wystawiający swoje prace w galeriach, osoby współpracujące, wolontariusze;

W tym kulturalnym święcie uczestniczyli także przybyli z życzeniami: Dariusz Urbański – Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina, Konrad Strykowski – Przewodniczący Rady Miejskiej, wiceburmistrz Krzysztof Oczkowski, radni Rady Miejskiej oraz Rady Powiatu Poznańskiego, darczyńcy, księża, dyrektorzy szkół i przedszkoli, przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń, sołtysi, przewodniczący osiedli samorządowych, wolontariusze i przyjaciele ośrodka kultury.

W uroczystym koncercie zaprezentowały się wszystkie zespoły MGOKiR oraz goście:

  • zespół wokalny Una Canto pod kierunkiem Aliny Forysiak;
  • zespół wokalny Goślińskie Chabry pod kierunkiem Marcina Matuszewskiego;
  • zespół śpiewaczy PZERiI Goślinianka pod kierunkiem Alicji Duszczyk;
  • Chór Mieszany „Vocantes” – dyrygent Leszek Bajon.
  • duet gitarowy Wojciech Garczarek i Andrzej Michałek
  • Czarek Bera.

Po tej części koncertu nastąpiły uroczyste podziękowania burmistrza Dariusza Urbańskiego, który docenił pracę na rzecz goślińskiej kultury i nagrodził oraz podziękował na scenie wszystkim: byłym dyrektorom ośrodka kultury, obecnym pracownikom, instruktorom i prezesom zespołów.

W dalszej części koncertu kolejne emocje i przegląd wspaniałych dokonań muzycznych naszych zespołów. Zaprezentowały się:

  • Chór Dziecięcy „Canzona” – dyrygent Adrianna Wtorkowska-Kubińska;
  • Chór Żeński „Canzona” – dyrygent Elżbieta Wtorkowska;

 

Następnie z kolei ośrodek kultury dziękował tym, z którymi współpracował lub współpracuje stale w swoich działaniach: Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina, Przewodniczącemu Rady Miejskiej, byłym pracownikom, byłym instruktorom, przyjaciołom i darczyńcom.

W ostatniej części koncertu zobaczyliśmy występy: zespołu folklorystycznego „Goślinianie” pod kierunkiem Marzenny Karbowskiej z towarzyszeniem kapeli ludowej Tomasza Kaniewskiego i Orkiestrę Dętą OSP pod batutą Mateusza MJ Sibilskiego. W finale mieliśmy niespotykaną okazję zobaczyć i usłyszeć we wspólnym wykonaniu wszystkich członków chórów, zespołów śpiewaczych i orkiestrę. Mateusz MJ Sibilski do wspólnego śpiewania piosenki „Ale to już było” zachęcił także publiczność. Przyznam szczerze, że właśnie to wykonanie uzmysławia najpełniej, ilu mieszkańców naszej gminy angażuje się w działania związane z muzyką. To, obok prezentacji malarstwa goślińskich twórców, świetne podsumowanie pracy ośrodka kultury i wszystkich ludzi kultury i sztuki z naszej gminy.

Wreszcie przyszedł czas na życzenia gości dla ośrodka kultury, które przyjmowali Arleta Włodarczak, Agnieszka Szymańska-Wojtera oraz Tomasz Mizgier. Kolejka chętnych do złożenia gratulacji zdawała się nie mieć końca. Zamiast kwiatów (na takie życzenie pracowników domu kultury wyrażone w zaproszeniu) goście przynieśli mnóstwo słodyczy, które zostaną wysłane do dzieci w Oszmianie.

Pani dyrektor podziękowała wszystkim za życzenia (Starosta Jan Grabkowski nie mógł przybyć, ale przesłał życzenia i podziękowania dla goślińskiego ośrodka kultury), a następnie zaprosiła wszystkich na degustację gigantycznego okolicznościowego tortu. Potem zaproszono uczestników uroczystości do obejrzenia dwóch wystaw: goślińskiego malarstwa, a także zdjęć archiwalnych, które dokumentują pracę Goślińskiej Rodziny Ludzi Kultury.

Szanowni Pracownicy MGOKiR w Murowanej Goślinie. Dziękujemy za ten wspaniały wieczór. A przede wszystkim dziękujemy serdecznie za te 40 lat!

Monika Paluszkiewicz
Zdjęcia: Tomasz Mizgier, Bartłomiej Stefański