home

Canzona na Malcie

Chór Żeński „Canzona” z Murowanej Gośliny zakwalifikował się w bieżącym roku do udziału w 23 Międzynarodowym Konkursie Chóralnym  na Malcie. Konkurs trwał od 2 do 5 listopada.  W festiwalu wzięły udział 33 chóry z 19 krajów: Estonii, Belgii, Niemiec, Włoch, Rumunii, Litwy, Wielkiej Brytanii, Rosji, Hiszpanii, Izraela, Węgier, Łotwy, Republiki Czeskiej, Bułgarii, Słowenii, Chin, Indonezji, Malty i Polski . Występy konkursowe oceniało międzynarodowe jury: dr Janerova Williams z Wielkiej Brytanii, prof. Jan Vičar z Republiki Czeskiej, Branko Stark z Chorwacji oraz Joseph Vella z Malty.

16- osobowy Chór Żeński „Canzona” zaprezentował program w kategorii muzyki sakralnej, na który składały się polskie kompozycje Józefa Świdra, Piotra Jańczaka i Marka Raczyńskiego oraz „Salve Regina” Javiera Busto. 

„Canzona” za swój występ otrzymała „Honorary Diploma of Excellence”.

W programie festiwalu poza koncertami konkursowymi odbyła się parada chórów na ulicach Valletty, koncerty „Singing and Praying for Peace”, „Singing in the City”, warsztaty chóralne, śpiew podczas niedzielnej liturgii Mszy Świętej, konkurs o Grand Prix i wspaniałe „Closing Ceremony”. Podkreślić należy znakomitą organizację logistyczną całego konkursu.

Nasz zespół był jednym z ośmiu chórów reprezentującym na konkursie Polskę. W ogólnym rankingu wśród polskich zespołów  „Canzona” uzyskała ex aequo z Chórem Politechniki Śląskiej drugą punktację, tuż po Chórze Uniwersytetu Ekonomicznego z Krakowa. Tym bardziej cieszymy się z dobrej opinii jurorów, dotyczącej poziomu artystycznego oraz bardzo życzliwego przyjęcia przez pozostałe zespoły biorące udział w festiwalu. 

Udział w konkursie w części kosztów aplikacji został sfinansowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji. Koszty podróży związane z przelotem liniami Ryanair na Maltę, transferem z lotniska w Berlinie do Poznania, koszty noclegu i wyżywienia opłaciły chórzystki zespołu „Canzona”.

 

Elżbieta Wtorkowska
Zdjęcia z archiwum chóru