home

Sukces naszych zespołów w Pile

W niedzielę 1 października br. trzy zespoły z Murowanej Gośliny wybrały się na III Spotkania Artystyczne Seniorów w Pile. Spotkania mają charakter konkursu, o miano najlepszych w dziewięciu kategoriach ubiegało się 38 wykonawców i  zespołów. W kategorii zespoły śpiewacze wystąpił Zespół Śpiewaczy PZERiI „Goślinianka” pod kierunkiem Alicji Duszczyk z towarzyszeniem zespołu instrumentalnego. Sukces odniósł Zespół Wokalny „Una Canto” od lutego br. kierowany przez Alinę Forysiak, zajmując trzecie miejsce w kat. zespoły wokalne. Należy podkreślić, że zespół po raz pierwszy w swojej historii wziął udział w konkursie, radość pań była ogromna. Nasz drugi zespół w tej kategorii „Goślińskie Chabry” pod kierunkiem Marcina Matuszewskiego zdobył wyróżnienie.

Niestety przez roztargnienie organizatorów wyróżnienia nie ogłoszono i nie wręczono. O wyróżnieniu zespół dowiedział się tydzień po konkursie z protokołu jury opublikowanego w internecie. Gratuluję wszystkim zespołom udanych występów. Spotkania Artystyczne Seniorów w Pile odbywają się co dwa lata. Takie inicjatywy pomagają seniorom nie tylko rozwijać się, ale również przeżywać drugą młodość.

Arleta Włodarczak
Zdjęcia: Artur Duszczyk, Arleta Włodarczak