home

Radzim znany i nieznany

W słoneczną i ciepłą sobotę 13 maja br. na parkingu w Starczanowie spotkała się liczna grupa miłośników spacerów historycznych. Tym razem naszym celem było poznanie Ostrowa Radzimskiego, zapomnianego grodu na Warcie. Na początku Kustosz Izby Regionalnej Ziemi Goślińskiej przybliżył historię wsi Starczanowo. Po krótkim spacerze przez las (z przygodami!) dotarliśmy nad Wartę.

Główną atrakcją imprezy była przeprawa stateczkiem przez Wartę w Radzimiu i pobyt na wczesnośredniowiecznym festynie organizowanym przez Stowarzyszenie Historyczne Grodu Radzim (wojowie, walki, turnieje, dawne rzemiosła gra na flecie i harfie). Radzim to nie istniejąca już osada na lewym brzegu Warty, na terenie poligonu wojskowego w Biedrusku, w odległości ok. 4 km od Maniewa. Od XIII w. istnienie osady potwierdzają źródła historyczne, donosząc o poświęceniu kościoła parafialnego. Położenie osady w dolinie Warty sprzyjało jej rozwojowi. Po festynowych atrakcjach czekała nas znowu przeprawa przez Wartę na półwysep ( niegdyś wyspę), gdzie znajdują się relikty średniowiecznego grodu. Już w połowie XIII w., na położonej tuż przy Radzimiu wyspie wybudowano rezydencję kasztelańską. Koniec XIII i XIV w. to okres największej świetności Radzimia. W XV w. kasztelania upada, , a od XVI w. wieś systematycznie wyludnia się. Kolejny spacer historyczny w malowniczej dolinie Warty należy uznać za niezwykle udany. Na kolejny spacer zapraszamy we wrześniu, będziemy zwiedzać położony w urzekającej dolinie Goślinki Głęboczek, który w XV w. uzyskał prawa miejskie.

Arleta Włodarczak

Zdjęcia: Leszek Kowal