home

Pamięć o Patronie festiwalu

W niedzielę 14 maja 2017 r. w kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Murowanej Goślinie odprawiona została uroczysta msza św. w intencji ks. kanonika Edmunda Szymańskiego z udziałem chórów. Po mszy św. odbył się koncert, w którym wzięło udział pięć zespołów chóralnych. Wystąpili: Chór Wychowanków Harcmistrza Władysława Skoraczewskiego „Jubilus” z Warszawy –dyrygent: Krystyna Stańczak-Pałyga, Chór Mieszany „Vocantes” z Murowanej Gośliny – dyrygent Leszek Bajon oraz Chóry: Dziecięcy , Kameralny i Żeński „Canzona” z Murowanej Gośliny – dyrygenci Elżbieta Wtorkowska, Adrianna Wtorkowska – Kubińska. „Goślina da się lubić…”, przebój z koncertu inauguracyjnego, również zabrzmiał w kościele. Już zwyczajem Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego im. ks. Edmunda Szymańskiego w Murowanej Goślinie stało się spotkanie przy grobie ks. Edmunda na goślińskim cmentarzu. Ks. Edmund jest pochowany wśród swoich parafian, przy zwyczajnej alejce. Uczynił wiele dobrego dla goślińskiej kultury i pamięć o Nim znalazła swoje stałe miejsce w sercach nas, Gośliniaków. Dlatego przychodzimy w maju do Niego na cmentarz, przyprowadzamy naszych przyjaciół z chórów goszczących na festiwalu, aby pomodlić się i zaśpiewać dla Niego.

Tradycyjnie festiwalowych gości przyjmują chóry „Canzona” na Strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, przy ul. Brackiej biesiadą, którą przygotowują mężowie naszych chórzystek. Goście uczestniczą w turnieju strzeleckim do zapadek i o pamiątkową tarczę festiwalu. Turniej organizują bracia z Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Murowanej Goślinie. W tym roku tarcza trafiła chóru z Warszawy.

Arleta Włodarczak

Fot: Krzysztof Nowak