home

Obchody 3 Maja w Murowanej Goślinie

Uroczystą mszą św. w intencji Ojczyzny w kościele pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa w Murowanej Goślinie rozpoczęły się obchody 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Mszę św. koncelebrowali ks. kanonik Marek Chmara i proboszcz parafii w Długiej Goślinie ks. Jan Kwiatkowski. W eucharystii wzięły udział władze samorządowe, poczty sztandarowe, przedstawiciele organizacji, instytucji, szkół i stowarzyszeń. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta OSP pod batutą Mateusza MJ Sibilskiego. W homilii ks. Przemysław Malawy przytoczył cytaty naszych narodowych wieszczy, a także papieża Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego mówiące o umiłowaniu Ojczyzny i Boga. Zastanawiał się, gdzie dzisiaj jest ten kraj, gdzie prawie wszystko przypominało o bożej obecności i jaki wizerunek Ojczyzny przekażemy naszym potomnym.

Dalsza część uroczystości odbyła się na placu Powstańców Wielkopolskich. Tradycyjnie rozpoczęto odegraniem przez Orkiestrę Dętą pod kierunkiem Mateusza Sibilskiego hymnu państwowego. Trębacze zagrali hejnał naszego miasta skomponowany przez śp. Benedykta Majchrzaka.

Konrad Strykowski Przewodniczący Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie w uroczystym wystąpieniu nawiązał do historycznych aspektów uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Podkreślił, że chociaż minęło 226 lat, to obowiązkiem nas wszystkich – starszych i młodszych – jest codzienne pielęgnowanie pamięci o ludziach, którzy swoją pracą i zaangażowaniem w tamtych trudnych historycznie czasach spowodowali, że w sercach i umysłach Polaków nigdy nie zgasła iskra wolności. Trzymając w ręku obowiązującą dzisiaj Konstytucję zaznaczył, że właśnie w tym roku mija dwadzieścia lat od referendum konstytucyjnego, w którym Polacy wyrazili zgodę na wejście w życie nowej ustawy zasadniczej. Zaapelował o niepogłębianie istniejących podziałów, aby poprzez zgodne współdziałanie i pracę mimo występujących różnic, również tu w naszej „małej goślińskiej ojczyźnie” przyczyniać się do pozytywnego rozwoju naszej gminy dokładając małą cegiełkę do budowy pomyślności naszej Ojczyzny. W dalszej części wystąpienia Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim druhom ochotnikom i funkcjonariuszom PSP za ich ofiarną i pełną poświęceń służbę i złożył życzenia z okazji Święta św. Floriana, patrona strażaków.

Następnie delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem i uczestnicy uroczystości wpisywali się do pamiątkowej księgi Konstytucji 3 Maja.

Ostatnim akcentem obchodów było Strzelanie Trzeciomajowe Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, które odbyło się na strzelnicy brackiej. Tarczę Trzeciomajową wystrzelił Michał Wtorkowski.

Arleta Włodarczak
Fot. Tomasz Mizgier

 

Dziękujmy za pomoc przy organizacji uroczystości:

– Proboszczowi Parafii pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa ks. kanonikowi Markowi Chmarze,
– Komisariatowi Policji w Murowanej Goślinie,
– Straży Miejskiej,
– Orkiestrze Dętej OSP pod batutą Mateusza Sibilskiego,
– Goślińskiemu Szczepowi „Wzgórze” Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej,
– Marszałkowi Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Michałowi Wtorkowskiemu,
– Kurkowemu Bractwu Strzeleckiemu.