home

Wyjątkowa modlitwa pieśnią

W kościele pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa na Zielonych Wzgórzach w niedzielę 18 grudnia br. tradycyjnie publiczność i wierni spotkali się aby modlić się w nietypowy sposób. Adventus, czyli przyjście, dla chrześcijan jest czasem oczekiwania na Boże Narodzenie. Trwanie w oczekiwaniu wyrazili przez modlitwę śpiewanej pieśni. Ten magiczny koncert odbywa się tradycyjnie w ostatnią niedzielę adwentu. W koncercie adwentowym wystąpiły chóry: Dziecięcy Canzona, Canzona Kameralna i Canzona Absolwent pod dyrekcją prof. Elżbiety Wtorkowskiej i Adrianny Wtorkowskiej-Kubińskiej.

Program koncertu składał się z występu połączonych chórów w kontemplacji śpiewno-modlitewnej. Chóry zajęły całą przestrzeń kościoła, tak aby pieśń dobiegała zewsząd i otuliła słuchających swoim ciepłem. Mogliśmy usłyszeć pieśni adwentowe, pieśni maryjne. Słowem zadumy nad tym szczególnym oczekiwaniem oddzielone były kolejne części koncertu. Chórzystom akompaniowała Weronika Jarzyńska. Publiczność trwała w głębokiej medytacji, w której sztuka łączy się z obecnością szczególnego ducha wiary i swoistej modlitwy, jednej z najpiękniejszych, bo wyrażonej twórczo fenomenem człowieczego talentu i piękna.

 

Tekst i zdjęcia: Bartłomiej Stefański