home

Niewielu pamięta

Dzień Solidarności i Wolności został ustanowiony przez Sejm RP w dniu 27 lipca 2005 roku świętem państwowym w celu upamiętnienia historycznego zrywu Polaków do wolności i niepodległości z 1980 roku, który zainicjował proces upadku komunizmu i wyzwolenia narodów Europy Środkowej i Wschodniej.

W tym roku minęło trzydzieści sześć lat od daty podpisania porozumień sierpniowych. W kościele pw . Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa dniu 31 sierpnia. została odprawiona msza św. w intencji Solidarności i Wolności. W homilii ks. dziekan Marek Chmara nawiązał do ewangelii, napiętnował podziały, które są w naszym kraju na każdym szczeblu, także tym naszym lokalnym. Po mszy Orkiestra Dęta OSP pod batutą Mateusza MJ Sibilskiego zaprosiła na wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.

31 sierpnia to ważna data dla każdego Polaka, szkoda, że w natłoku spraw codziennych zapominamy o niej, szkoda, że tak niewielu z nas wzięło udział w obchodach. Wolność, która wtedy została wywalczona jest dzisiaj dla każdego z nas czymś tak oczywistym, że nie wyobrażamy sobie aby mogło być inaczej.

Arleta Włodarczak

Fot. Tomasz Mizgier