home

Kapelmistrz Mateusz MJ Sibilski wyróżniony

29 czerwca 2016 roku o godzinie 10.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia nagród powiatu poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2015. Nagrody wręczali: Przewodniczący Rady Powiatu w Poznaniu, pan Piotr Burdajewicz oraz Starosta Poznański, pan Jan Grabkowski. Starosta Poznański podziękował wszystkim twórcom kultury Powiatu Poznańskiego. Nagrody finansowe otrzymali: Stowarzyszenie kulturalne Orkiestra Dęta w Swarzędzu, Hubert Wejmann z Buku i Michał Howorski z Przeźmierowa. Wyróżnienie w postaci nagrody rzeczowej otrzymał kapelmistrz naszej Orkiestry Dętej dr Mateusz MJ Sibilski.

Mateusz MJ Sibilski to znakomity dyrygent średniego pokolenia, od zawsze poznańczyk, a od 2007 roku mieszkaniec Murowanej Gośliny. Swe życie artystyczne dzieli między pracę dydaktyczną, będąc adiunktem w stopniu doktora w Akademii Muzycznej im I.J. Paderewskiego w Poznaniu, pracę artystyczną z profesjonalnymi instytucjami muzycznymi oraz ruchem amatorskim w szczególności z Poznańskim Chórem Kameralnym Fermata od 1990 roku oraz Orkiestrą Dętą OSP Murowana Goślina od roku 2008. W roku 2015 dr Mateusz MJ Sibilski obchodził Jubileusz 25 lecia pracy artystycznej. Ma na swoim koncie liczne na grody na ogólnopolskich konkursach i festiwalach. Serdeczne gratulacje!!!

 

Arleta Włodarczak
Fot. Kamil Grzebyta