home

Jubileusz 90 – lecia Parafialnego Chóru Mieszanego „Vocantes”

W niedzielę 10 kwietnia br. w Kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Murowanej Goślinie miała miejsce niezwykła uroczystość. Z okazji dwóch jubileuszy: 35 – lecia Cechu Rzemieślników Kupców i Przedsiębiorców w Murowanej Goślinie i 90 – lecia Parafialnego Chóru Mieszanego „Vocantes” odbyła się podniosła msza święta, którą celebrował Arcybiskup Wojciech Polak Metropolita Gnieźnieński Prymas Polski wspólnie z ks. dziekanem Markiem Chmarą i proboszczem goślińskiej fary ks. Sławomirem Jessą. Liturgię mszy świętej uświetniły swoim śpiewem dwa chóry: Jubilat „Vocantes” i „Don Bosko” z Poznania pod kierunkiem prof. Leszka Bajona. W homilii Arcybiskup Polak nawiązał do ewangelii, podkreślił że rzemieślnik, kupiec czy przedsiębiorca czci Boga swoją pracą, a chórzysta pieśnią. Po mszy Parafialny Chór Mieszany „Vocantes” dał krótki koncert, usłyszeliśmy m. in. „Serce mi każe śpiewać” M. Gomółki, „Christe Rex” F. Nowowiejskiego, „Bogorodice Djewo” S. Rachmaninowa, „Zwycięzca śmierci” w opr. Franciszka Wilczyńskiego, wieloletniego dyrygenta chóru.

Po koncercie przyszedł czas na złożenie życzeń. Na ręce dyrygenta prof. Bajona życzenia złożyli: Burmistrza Dariusz Urbański i Przewodniczący Rady Miejskiej Konrad Strykowski, goślińskie chóry „Canzona”, córka Franciszka Wilczyńskiego Stefania Jaster, chórzyści chóru „Vocantes”, dyrektor ośrodka Arleta Włodarczak. Zostały przekazane listy gratulacyjne od: Bartłomieja Wróblewskiego – posła na Sejm RP, prof. Elżbiety Wtorkowskiej – wieloletniej dyrygentki chóru, Lucyny Bełch – dyrektora ośrodka kultury.

Dalsza część uroczystości odbyła się w Restauracji Relax. W gronie ludzi związanych z kulturą, władz gminnych, duchowieństwa, byłych chórzystów świętowano radosne dla nas wydarzenie.

Naszym chórzystom należy tylko życzyć dalszych wspaniałych, śpiewających lat.

Arleta Włodarczak

Fot. Tomasz Mizgier

 

Krótka historia chóru:

Parafialny Chór Mieszany „VOCANTES”
Dyrygent Leszek Bajon

Chór przy parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Murowanej Goślinie został założony w 1926 r. z inicjatywy ówczesnego proboszcza ks. Piotra Adamka, nosił nazwę Towarzystwo Chóru Kościelnego im. św. Cecylii. Pierwszym dyrygentem zespołu był Anzelm Kędzierzyński. Głównym celem powstania chóru było wzbogacanie śpiewem liturgii mszalnej, udział w świętach narodowych, a także wystawianie przedstawień teatralnych. Następcą księdza Adamka był ks. Roman Dyllick – muzyk i kompozytor. Po wojnie dyrygentem został Franciszek Wilczyński, odznaczony medalem „Pro Ecclesia et Pontific”, prowadzący chór blisko czterdzieści lat. Od 1978 roku opiekę nad chórem objął ks. Edmund Szymański. W 1983 r. w czasie pielgrzymki Jana Pawła II na mszy św. w Poznaniu śpiewały chóry Archidiecezji Poznańskiej, wśród których znalazł się gośliński chór parafialny. Od 1984 roku chór parafialny kontynuował swoją działalność pod kierunkiem Elżbiety Wtorkowskiej. Od 1986 r. chór przyjął nazwę „Vocantes”. Przez cały okres istnienia chór uświetniał śpiewem liturgię mszy św., ponadto brał udział w koncertach i przeglądach chórów kościelnych, uczestniczył w koncertach organizowanych przez Akademię Muzyczną w Poznaniu oraz koncertach w Katedrze Poznańskiej „Musica Sacra”. 4 sierpnia 1991 r. chór śpiewał na mszy św. w kościele Świętego Krzyża w Warszawie, transmitowanej przez Polskie Radio. W 2001 r., wkrótce po obchodach 75-lecia chór zawiesił swoją działalność. Reaktywacja nastąpiła w 2003 r. z inicjatywy Roberta Skolmowskiego. Prowadzenia chóru podjął się profesor Akademii Muzycznej w Poznaniu Leszek Bajon. Od tego momentu chór działa przy Ośrodku Kultury. Chór uświetnia swoim śpiewem, uroczystości państwowe i kościelne, organizuje koncerty kolęd i wielkopostne. Aktywnie też uczestniczy w innych imprezach organizowanych w naszej gminie: Widowisko „Dzieje Murowanej Gośliny”, Jarmark św. Jakuba, Wielki Koncert Stanisław Czarnecki In Memoriam, Goślińskie Kolędowanie, Złoty Jubileusz Szkoły Podstawowej nr 1, Koncert Karnawałowy Orkiestry Dętej OSP. W 2004 roku wziął też udział w II Festiwalu Muzycznym „Musica sacra, musica profana” w Długiej Goślinie. W tym samym roku po raz pierwszy zespół zaprezentował się na Powiatowym Przeglądzie Chórów w Luboniu, w latach 2007-2008 koncertował na Powiatowych Przeglądach Chórów w Murowanej Goślinie. Brał udział w różnych przeglądach i konkursach m.in.: w I Ogólnopolskim Konkursie „Ars Liturgica” w Toruniu, Przeglądzie Chórów Kościelnych Archidiecezji Poznańskiej, Skórzewskich Spotkaniach Chórów, Musica Sacra w Poznaniu, II Ogólnopolskiej Pielgrzymce Muzyków Kościelnych do Częstochowy. Od 2008 roku chór aktywnie uczestniczy w organizowanym corocznie w Murowanej Goślinie Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym im. ks. Edmunda Szymańskiego.

W marcu 2008 r. chór zdobył wyróżnienie za wrażenia artystyczne podczas V Ogólnopolskiego Przeglądu Chórów Kościelnych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej Metropolii Górnośląskiej, który odbył się w Żorach. W 2009 r. chór wziął udział w III Ogólnopolskim Przeglądzie Pieśni Sakralnej „VOX DOMINI” w Prusicach, zdobywając I wyróżnienie w kategorii chórów mieszanych. W styczniu 2011 r. na zaproszenie księdza Jana Puzyny chór pojechał do Oszmiany na Białorusi zwiedzając także Wilno, Nowogródek, Lidę i Mińsk.

W czerwcu 2014 roku chór wziął udział w 3. Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej „O złotą wstęgę Solczy” w Ejszyszkach (Litwa). Najdłuższą w swojej historii podróż zespół odbył w lipcu 2015 r. Był to wyjazd warsztatowy do Hiszpanii. Chór miał okazję zaśpiewać w kaplicy klasztoru Opactwa Bernardynów na słynnej górze Montserrat w Katalonii, a także w przepięknym wnętrzu kościoła w Calelli. Chórzyści zwiedzili Barcelonę i Strasbourg.

Prezesem chóru jest Stanisław Czarnecki.

 

Dyrygenci:

 • 1926-1927  Anzelm Kędzierzyński
 • 1932-1936  Władysław Konieczka
 • 1936-1939  Symforian Kowalski
 • 1946-1984  Franciszek Wilczyński
 • 1984-2001  Elżbieta Wtorkowska
 • od 2003     Leszek Bajon

Parafialny Chór Mieszany ,,Vocantes” pod dyrekcją Leszka Bajona

Soprany

 • Barbara Bajon
 • Dawid Agnieszka
 • Iwona Garstkiewicz
 • Maria Grabus
 • Maria Lis
 • Mendyk Małgorzata
 • Danuta Pędzińska
 • Barbara Pietrzyńska
 • Barbara Słabiak

 

Alty

 • Zofia Baszczyńska
 • Hanna Cybichowska
 • Danuta Dardas
 • Irena Dewicka
 • Teresa Florkowska
 • Dominika Kołsut
 • Ewa Kandulska-Jakóbczyk
 • Maria Nowak
 • Maria Pędzińska
 • Aleksandra Sura
 • Grażyna Szuber
 • Joanna Walaszczyk

 

Tenory

 • Stanisław Czarnecki
 • Wojciech Czarnecki
 • Włodzimierz Dębiński
 • Bartosz Pędziński

 

Basy

 • Marian Florkowski
 • Antoni Garstkiewicz
 • Stanisław Jakóbczyk
 • Wojciech Krzysztoń
 • Jerzy Pędziński
 • Kazimierz Reizner