home

Kolędowe podróże naszych zespołów

Chór Kameralny „Canzona” pod dyrekcją Adriany Wtorkowskiej-Kubińskiej wziął udział w XVI Powiatowym Kolędowaniu w Buku, które odbyło 6 stycznia 2016 r. w bukowskiej farze. Wraz ze starostą poznańskim Janem Grabkowskim, współorganizatorami Powiatowego Kolędowania są burmistrz Buku Stanisław Filipiak oraz proboszcz parafii ks. kanonik Andrzej Szczepaniak. Honorowy patronat nad imprezą sprawuje Metropolita Poznański. W kolędowaniu wzięły udział: chór „Bel Canto” z Dopiewa, chór „Amici Canti” z Buku oraz Kasia Rościńska.

W niedzielę 10 stycznia 2016 r. Chór Mieszany „Vocantes” pod dyrekcją prof. Leszka Bajona zaśpiewał kolędy w poznańskiej Katedrze. Podczas koncertu kolęd wystąpiły poznańskie chóry Rotondo, Sołacki Chór Kameralny oraz Maria Victoria, a także Francesco z parafii w Wirach. Zabrzmiały najpiękniejsze i najbardziej popularne kolędy.

Zespół wokalny „Goślińskie Chabry” pod kierunkiem Marcina Matuszewskiego 16 stycznia br. wziął udział w czwartym spotkaniu zespołów śpiewaczych seniorów „Hej kolęda, kolęda …” w Lubaszu. Organizatorzy: Towarzystwo Seniorów SŁONECZKO, zespół Borówczanki i Gminny Ośrodkiem Kultury w Lubaszu. Patronat nad całością objęli: Marcin Filoda – Wójt Gminy Lubasz oraz ks. Mirosław Wawrzyniak – proboszcz Lubaskiej Parafii. W spotkaniu wzięło udział 17 zespołów z różnych stron Wielkopolski.
Arleta Włodarczak