home

Światło pieśni

Adventus – przyjście, dla chrześcijan czas oczekiwania na Boże Narodzenie. W kościele Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa na Zielonych Wzgórzach w niedzielę 20 grudnia tradycyjnie w koncercie adwentowym wystąpiły chóry Canzona ,Canzona Kameralna i Canzona Absolwent pod dyrekcją  Pani prof.  Elżbiety Wtorkowskiej i Adrianny Wtorkowskiej Kubińskiej . W ten szary, mroczny czas ze światłem wyrażonym w pieśni czekamy na nadejście świąt. Program koncertu zakładał występ połączonych chórów  w duchu kontemplacji i modlitwy. Mogliśmy usłyszeć pieśni adwentowe, pieśni maryjne przeplecione słowem zadumy i poezji nad tym szczególnym czasem w oczekiwaniu najpiękniejszych świąt. Chórzystom akompaniowała Weronika Jarzyńska a w występie solowym na organach grał Filip Jarzyński. Jak wiadomo „kto śpiewa, modli się podwójnie” zatem czujemy się dobrze przygotowani do świąt i nie myślę tu o zakupach, prezentach, o całym tym konsumpcyjnym zgiełku tylko o malutkim światełku jeszcze tlącym się w duszy, o dobroci i miłości. Dziękujemy chórom za tę piękną tradycję i już wkrótce wszyscy „Śpiewajmy i grajmy Mu, dzieciątku, małemu …” Wesołych Świąt !

 

Bartłomiej Stefański