home

Z pleneru prosto do galerii

20 listopada br. w Galerii na Wzgórzu, w siedzibie Ośrodka Kultury w Murowanej Goślinie odbył się wernisaż malarstwa. Swoje poplenerowe plony twórcze pokazali malarze, którzy uczestniczyli w zorganizowanych przez nasz ośrodek plenerach malarskich w Kamińsku w latach 2014 – 2015. Artyści związani są z pracownią malarstwa naszego ośrodka, wielu z nich miało tu swoje indywidualne, czy zbiorowe prezentacje. Wśród artystów znajdują się nie tylko profesjonaliści, ale osoby innych profesji. Wszystkich łączy zamiłowanie do sztuk pięknych. Wystawa pokazuje w jaki sposób artystycznie rozwija się każdy z uczestników plenerów. Praca w plenerze jest o wiele bliższa naturze, co powoduje, że obraz powstaje bez użycia wcześniejszych szkiców, fotografii przez co jest bardziej prawdziwy. Każdy z artystów prezentuje odmienne, indywidualne spojrzenie na naturę i pejzaż, tematy podejmowane na plenerach, dlatego prace są różnorodne i ciekawe, a widz może przebierać w różnych rodzajach wrażliwości.

Na wystawie swoje prace zaprezentowali: Marlena Majchrzak, Justyna Kochaj- Szczecińska, Bogna Rakowska, Ewa Tys, Rozalia Żak, Jarosław Kosakowski, Marek Szewczyk, Jerzy Dłużewski, Bartłomiej Liberski, Wojciech Wtorkowski, Łukasz Szydłowski, Bartłomiej Stefański.

Wielkie podziękowania za pomoc rzeczową i finansową kierujemy do mecenasów artystycznych naszego pleneru: Zbigniewa Śliwińskiego z firmy Stolar, Pawła Kuźmy z firmy Campa -Art, Jarosława Dobrowolskiego, Marka Mikuły, Karola Schulza, Waldemara Łużnego, Jerzego Dłużewskiego, Grzegorza Szydłowskiego.

Wystawę można zwiedzać do 31 grudnia 2015, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00

 

Bartłomiej Stefański

Fot. Bogna Rakowska, Jadwiga Rakowska