home

Canzona w Hemmingen

W dniach 10-15 listopada Chór Dziewczęcy „Canzona”, część Żeńskiego Chóru „Canzona Absolwent” oraz zespół instrumentalny 3-DJ koncertowali w mieście partnerskim – Hemmingen w Niemczech. Wyjazd miał charakter rewizyty po majowych występach w ramach VIII edycji Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego im. ks. Edmunda Szymańskiego w Murowanej Goślinie zespołów Prima Vista Brass i Zespołu Saksofonowego z Hemmingen Musikschule.

Pierwszy z planowanych koncertów odbył się w kościele ewangelickim Friedenkirche. W programie goślińskich chórów znalazły się kompozycje prezentujące polską muzykę współczesną, opracowania folkloru jak i literaturę światową.

Kolejna prezentacja  miała miejsce w szkole waldorfskiej w Hannoverze. Szkoła w tym systemie propaguje ideały wychowania wychodzących od podmiotowości dziecka, wychowania poprzez sztukę, dzięki ćwiczeniom w pracy artystycznej, w praktycznych umiejętnościach manualnych, wspólnym kultywowaniu kreatywności oraz indywidualnej inicjatywy. Blisko godzinny koncert spotkał się z ogromnym zainteresowaniem szkolnej publiczności i grona pedagogicznego. Naszym młodszym chórzystkom bardzo spodobały się idee szkoły, gdzie nie ma systemu ocen, a edukacja zakłada rozwój kompetencji prospołecznych.

Ostatni z koncertów miał miejsce w sali Forum Szkoły Muzycznej w Hemmingen. Sala ta była prototypem dla goślińskiej auli Forum w Gimnazjum nr 1. Licznie zgromadzona publiczność wysłuchała krótkich prezentacji wszystkich zespołów biorących udział w koncercie, w tym zespołów gospodarzy. W drugiej części połączone chóry oraz orkiestra smyczkowa pod dyrekcją pani dyrektor Martiny Zimmerman wykonały kilka piosenek Bruno Coulais z filmu „Pan od muzyki”. W finale natomiast połączone chóry wraz z Prima Vista Brass wykonali piosenkę „Mamma mia” pod dyrekcją Adrianny Wtorkowskiej-Kubińskiej oraz „Killing me softly”, pod dyrekcją Elżbiety Wtorkowskiej. Na sali koncertowej obecny był burmistrz Hemmingen pan Claus-Dieter Schacht-Gaida, który w bardzo ciepłych słowach pozdrowił wszystkich wykonawców, wspominając historię relacji pomiędzy Hemmingen a Murowaną Gośliną. Zapowiedział również, że jeden ze skwerów miasta będzie wkrótce nosił nazwę „Murowana Goślina Platz”.

W programie wizyty znalazło się również zwiedzanie Hannoveru oraz wizyta w ZOO. Na zakończenie odbyło się spotkanie wszystkich uczestników i rodzin goszczących chórzystki. Występy zespołu rockowego z fascynującym 11-letnim frontmanem, czy też program naszego 3-DJ były atrakcją tego wieczoru. Ale niewątpliwie znakomitym finałem był wspólny jam session w wykonaniu 3-DJ oraz znakomitych muzyków niemieckich, Claussa na saksofonie i Laszlo na gitarze jazzowej, którzy włączyli się do wspólnego muzykowania. Organizatorzy zdecydowali się na realizację tego punktu programu, na przekór tragicznym wieściom, dotyczącym  ataków terrorystycznych w Paryżu. Jak podkreślano, właśnie integracja dzieci i młodzieży polskiej i niemieckiej stała się istotną manifestacją jedności w tych trudnych chwilach.

W niedzielny poranek przy autokarze, pomimo zimna i padającego deszczu, żegnali nas nasi gospodarze.

 

Projekt dofinansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

 

Elżbieta Wtorkowska