home

Świętowaliśmy Niepodległość

Narodowe Święto Niepodległości obchodzimy co roku 11 listopada dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego w 1918 roku po 123 latach od rozbiorów dokonanych przez Rosję, Prusy i Austrię. Ustanowione w ostatnich latach II RP, przywrócone w roku 1989.

W Murowanej Goślinie obchody w dniu 11 listopada rozpoczęły się uroczystą mszą św. w intencji Ojczyzny w kościele pw. św. Jakuba Apostoła z udziałem władz samorządowych, duchowieństwa, pocztów sztandarowych, harcerzy i licznych delegacji. W homilii  Proboszcz ks. Sławomir Jessa podkreślił ważną rolę naszego godła – orła białego, przypomniał historyczne i biblijne aspekty.

Po mszy uczestnicy uroczystości udali się pod odrestaurowany pomnik, zlokalizowany w nowym miejscu na placu Powstańców Wlkp.

Po odegraniu i wspólnym zaśpiewaniu hymnu państwowego zabrzmiał hejnał naszego miasta w wykonaniu trębaczy Orkiestry Dętej OSP. Tym samym został zakończony czwarty sezon grania hejnału miasta na żywo.

Następnie zabrał głos Burmistrz Miasta i Gminy Dariusz Urbański. W swoim wystąpieniu nawiązał do bolesnej historii Polski, nie było naszego państwa na mapach Europy przez 123 lata, nasi przodkowie walkę o wolność i niepodległość okupili życiem. To, że dzisiaj żyjemy w wolnej Polsce zawdzięczamy patriotyzmowi Polaków, w których tkwiła nadzieja, że Polska  wyzwoli się z jarzma zaborców. W dalszej części Burmistrz wspomniał swoją tegoroczną wizytę na Białorusi. Po drodze odwiedził w Wilnie groby żołnierzy z I wojny światowej na Cmentarzu Antokolskim i cmentarz na Rossie, gdzie pochowana jest wśród grobów żołnierzy poległych w I wojnie światowej, matka marszałka Piłsudskiego i jego serce. W drodze powrotnej zatrzymał się w Kuropatach pod Mińskiem, gdzie pochowano w większości bezimienne ofiary represji stalinowskich, na jednym z krzyży zauważył nazwisko: Władysław Chmara, jest to dziadek księdza dziekana Marka Chmary. Podkreślił, że nasza przeszłość naznaczona krwią i ofiarą życia wielu naszych przodków zobowiązuje nas do szczególnej zadumy. Podsumowując Burmistrz przytoczył cytat Marii Dąbrowskiej: „Jakby cierpienie uczyło, to Polska byłaby jednym z najmądrzejszych krajów świata”

Potem delegacje ok. czterdziestu różnych środowisk (szkoły, stowarzyszenia, organizacje i instytucje) złożyły wiązanki pod pomnikiem na placu Powstańców Wielkopolskich. Wieniec od mieszkańców miasta i gminy złożyli: Burmistrz Dariusz Urbański, przewodniczący Rady Miejskiej Konrad Strykowski, Wiceburmistrz Krzysztof Oczkowski, radni Rady Miejskiej

Arleta Włodarczak

Fot. Tomasz Mizgier

 

Pozostałe imprezy na okoliczność świętowania niepodległości: 

 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości w naszej gminie rozpoczęły się 7 listopada Strzelaniem Niepodległościowym Kurkowego Bractwa Strzeleckiego. Tarczę Niepodległościową wystrzelił Mateusz Olejniczak
 • 10 listopada uczestniczyliśmy w Wieczorze Pieśni Patriotycznych, przygotowanym przez Gośliński Szczep Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej „Wzgórze”
 • Zapraszamy na koncert w ramach obchodów Święta Niepodległości pt. „Cztery pory roku z Vivaldim w tle” w wykonaniu zespołu wokalnego „Una Canto” pod dyrekcją Ewy Kandulskiej-Jakóbczyk. Koncert odbędzie się w sobotę 14 listopada o godz. 17.00 w auli Gimnazjum nr1 przy ul. Mściszewskiej 10. 

Organizatorzy

Organizatorami obchodów  Narodowego Święta Niepodległości byli:

 • Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie,
 • Gośliński Szczep Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej „Wzgórze”,
 • Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Murowanej Goślinie.

Podziękowania

Dziękujemy za pomoc przy organizacji obchodów Narodowego Święta Niepodległości:

 • Proboszczowi Parafii pw. św. Jakuba Apostoła ks. Sławomirowi Jessie
 • Komisariatowi Policji i Straży Miejskiej w Murowanej Goślinie,
 • Orkiestrze Dętej OSP pod batutą Mateusza MJ Sibilskiego,
 • Panu Eugeniuszowi Tomickiemu,
 • Pani Justynie Furman.