home

Pierwsze miejsce w stereo!

Już od dawna wiadomo, że lepszą jakość dźwięku zapewnia odtwarzanie tegoż właśnie, w stereo. Najwyraźniej z taką myślą, przesiąknięci nią od stóp do głów, uczestnicy dwóch zespołów z naszego miasta „Goślinianka” i Goślińskie Chabry”, pojechali na Wojewódzki Przegląd Seniorskich Artystycznych Spotkań w Pile.

W Przeglądzie brało udział ponad trzydzieści zespołów wokalnych, solistów, kabaretów, zespołów tanecznych z Wielkopolski. Przegląd trwał dwa dni 19-20 września. Drugiego dnia właśnie wystąpiły zespoły z Murowanej Gośliny a „Goślińskie Chabry” miały osobliwą okazję być ostatnim występującym „podmiotem” podczas tej imprezy.

Decyzją jury SAS ’15 zespół „Goślinianka” pod kierunkiem Alicji Duszczyk zdobył I miejsce w kategorii „zespoły śpiewacze” a „Goślińskie Chabry” pod kierunkiem Marcina Matuszewskiego I miejsce w kategorii „zespoły wokalne”.

I tak jednym autokarem do Murowanej Gośliny wracały dwa zespoły, każdy ze swoim pierwszym miejscem! Rzecz można autokar pełen radości i chwały z pierwszym miejscem w stereo!

Nie da się więc ukryć, że w Wielkopolsce najlepsze zespoły śpiewające pieśni, folklor, czy folklor stylizowany, są właśnie w Murowanej Goślinie.

Wielkie Gratulacje!

 

Marcin Matuszewski