home

Chóry z Murowanej Gośliny na festiwalu w Ejszyszkach

W dniach 14-15 czerwca w Ejszyszkach na Litwie odbył się III Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej o Złotą Wstęgę Solczy. W festiwalu wzięło udział 25 chórów z Litwy, Polski i Białorusi. Murowaną Goślinę reprezentowały: Chór Mieszany „Vocantes” pod dyrekcją Leszka Bajona, Chór Dziecięcy „Canzona” i Chór „Canzona Kameralna” pod dyrekcją Adrianny Wtorkowskiej – Kubińskiej. W pięciu kategoriach konkursowych chóry walczyły o zdobycie Złotej, Srebrnej i Brązowej wstęgi Solczy. W dniu 14 czerwca w kościele pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Ejszyszkach od godziny 9.00 do 16.00 trwały przesłuchania konkursowe. O godz. 18.00 odbyła się msza św. z udziałem chórów. Zaszczyt dyrygowania wszystkimi chórami w części mszy przypadł prof. Leszkowi Bajonowi. Z kolei połączonymi chórami „Canzona” i Chórem Dziecięcym „Gioia di canta re” ZSM w Toruniu  dyrygowała Adrianna Wtorkowska-Kubińska. Po mszy św. odbył się koncert Kwartetu Wileńskiego oraz solistki Judity Leitaite.

Prezentacje chórów oceniało międzynarodowe jury pod przewodnictwem muzykolog, śpiewaczki, wykładowczyni Uniwersytetu Zielonogórskiego dr hab. Bogumiły Tarasiewicz. W jury zasiadały również: pomysłodawczyni i dyrektor artystyczny festiwalu chórów w Ejszyszkach dr hab. Iwona Wiśniewska-Salamon, dyrygent Rasa Gelgotienė i dyrygent Marina Kiriejewa z Petersburga. Jury przyznało:

  • W kategorii Chóry dziecięce tylko dwie nagrody: Srebrną i Brązową Wstęgę Solczy. Laureatem Brązowej Wstęgi Solczy został Chór Dziecięcy „Canzona” pod dyrekcją Adrianny Wtorkowskiej – Kubińskiej.
  • Wyróżnienie „za oddanie charakteru utworu litewskiego „Sodauto” Artūrasa Novikasa Chórowi  „Canzona Kameralna” pod dyrekcją Adrianny Wtorkowskiej – Kubińskiej.

Grand Prix III Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej w Ejszyszkach zdobył Chór Dziecięcy „Gioia di cantare” Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu, którym dyryguje Renata Szerafin-Wójtowicz.

 

Arleta Włodarczak