home

Witaj Maj, 3 Maj …

Po raz czwarty w naszej gminie odbyły się połączone uroczystości z okazji Święta Uchwalenia  Konstytucji 3 maja i Dnia Strażaka. Msza św. w intencji Ojczyzny i Strażaków w kościele pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa sprawowana przez ks. Marka Chmarę zainicjowała tradycyjnie obchody majowego święta.

 

W homilii ks. Jakub Kapelak podkreślił znaczenie słowa i pojęcia „Ojczyzna”. Dla każdego Polaka ojczyzna jak sama nazwa mówi jest jak ojciec. Przez szacunek do ojców naszych ziemi, „Ojczyznę”  kochamy tak jak się kocha rodziców , miłością bezwarunkową, czystą. Dary do ołtarza przynieśli strażacy. Tradycyjnie przed kościołem uformował się barwny korowód, który tworzyli: Orkiestra Dęta OSP , poczty sztandarowe, kompania honorowa OSP, radni, władze samorządowe, przedstawiciele organizacji, szkół i instytucji oraz mieszkańcy naszego miasta. Wszyscy przeszli  na plac powstańców Wlkp. Korowód zamykała kolumna strażackich samochodów bojowych z JRG nr 8 w Bolechowie i jednostek OSP z gminy Murowana Goślina. Przemarsz świąteczny prowadził tradycyjnie autobus londyński na pokładzie którego grała Orkiestra Dęta. Uroczystości na placu tradycyjnie rozpoczęto odegraniem przez Orkiestrę Dętą pod kierunkiem Mateusza Sibilskiego hymnu państwowego. Trębacze zagrali hejnał naszego miasta skomponowany przez śp. Benedykta Majchrzaka. Tomasz Łęcki Burmistrz Miasta i Gminy w uroczystym wystąpieniu zaznaczył trzy ważne wydarzenia: przystąpienie Polski do Unii Europejskiej jego X rocznicę , kanonizację Jana Pawła II, oraz sytuację na Ukrainie. W świetle tych wydarzeń i ich historycznym kontekście ojczyzna i szerzej wolność jaką się dzisiaj cieszymy jest krucha i trzeba ją cały czas pielęgnować. Burmistrz w szczególnych słowach zwrócił się do strażaków przytaczając przykład niedawnych dramatycznych wydarzeń w naszym mieście, pożaru domu, ich odwagi i poświęcenia w akcji ratowania ludzkiego życia. Delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem i uczestnicy uroczystości wpisywali się do pamiątkowej księgi Konstytucji 3 Maja. Harcerze z Goślińskiego Szczepu ZHR „Wzgórza” wspólnie z Orkiestrą Dętą OSP zainicjowali śpiew pieśni patriotycznych. Tradycyjnie już wszyscy śpiewali z harcerzami. Strażackie wozy przejechały przez pl. Powstańców Wlkp. na sygnale. Następnie odbył się pokaz akcji ratowania ofiar wypadku drogowego z użyciem sprzętu do ratowania życia przygotowany przez JRG nr 8 i OSP Murowana Goślina. Uroczystości  zakończyło spotkanie wszystkich strażaków w remizie OSP.

Tradycyjnie już w dniu 3 maja Kurkowe Bractwo Strzeleckie zorganizowało Strzelanie Obywatelskie. Tarczę Trzeciomajową wystrzelił Zygmunt Karpiński, drugie miejsce zajął Marek Radecki, trzecie Michał Wtorkowski.

 

Bartłomiej Stefański

Serdecznie dziękujemy za pomoc przy organizacji obchodów:

  • Proboszczowi Parafii pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa ks. Markowi Chmarze,
  • Prezesowi Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP w Murowanej Goślinie Eugeniuszowi Tomickiemu,
  • wszystkim jednostkom OSP w gminie Murowana Goślina,
  • Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP nr 8 w Bolechowie,
  • Komisariatowi Policji w Murowanej Goślinie,
  • Straży Miejskiej,
  • Orkiestrze Dętej OSP pod batutą Mateusza Sibilskiego,
  • Goślińskiemu Szczepowi „Wzgórze” Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej,
  • Kurkowemu Bractwu Strzeleckiemu.