home

Kolędy czas

Od dziewięciu lat Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie zachęca i mobilizuje środowisko artystyczne i mieszkańców do kultywowania tradycji wspólnego śpiewania kolęd. Formuła Goślińskiego Kolędowania ulegała w tym czasie zmianom, dziesiąta edycja imprezy odbyła się 15 grudnia 2013 r .podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego i zgromadziła sporą publiczność. Mamy nadzieję, że tak będzie co roku. Po świętach Bożego Narodzenia kolędy zabrzmiały również w goślińskich kościołach.

Po raz czwarty Parafia św. Jakuba i Ośrodek Kultury zaprosili mieszkańców w święto Objawienia Pańskiego  na wspólne kolędowanie.  Po wieczornej mszy św. przy licznie zgromadzonej publiczności w kościele św. Jakuba grano i śpiewano piękne kolędy. Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Murowanej Goślinie pod batutą Mateusza MJ Sibilskiego zachwyciła uczestników kolędowania. Wspólne śpiewanie połączone z pełnym humoru komentarzem dyrygenta to znakomity pomysł na  wieczór.

19 stycznia w Kościele pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa zaprezentowały się wszystkie chóry „Canzona”(Dziewczęcy, Żeński, Kameralny) pod kierunkiem Elżbiety Wtorkowskiej i Adrianny Wtorkowskiej-Kubińskiej. Usłyszeliśmy m.in. kolędy polskie, niemieckie, czeskie, francuskie, katalońskie, podhalańskie. Publiczność była oczarowana bogatym repertuarem naszych chórów.

26 stycznia w Kościele pw. św. Jakuba Chór Mieszany „Vocantes” i Chór „Don Bosco” z Parafii pw. św. Jana Bosko w Poznaniu  pod dyrekcją Leszka Bajona uświetnili kolędami opracowanymi przez Franciszka Wilczyńskiego mszę św., a po mszy chóry zaprezentowały kilka polskich kolęd.

Serdecznie dziękujemy Proboszczom goślińskich parafii za życzliwość i ciepłe przyjęcie, a. ks. Mariuszowi Koronowskiemu za dobre słowo.

 

Arleta Włodarczak

Fot. Tomasz Mizgier, Ryszard Pomin, Leszek Grabus