home

Raport Sztabu WOŚP w Murowanej Goślinie

SZTAB WOŚP nr 1149 w Murowanej Goślinie

  • 93,348 l krwi (krew oddało 214 osób),
  • 27 osób zgłosiło się do banku dawców szpiku kostnego osób niespokrewnionych
  • 34.448,51 zł, 22 euro (ok.5.500 tys. więcej niż w ub. roku)

KWOTA BĘDZIE JESZCZE RAZ PRZELICZONA I PODANA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI