home

Powstańcom Wielkopolskim cześć i chwała

Dwudziestego siódmego grudnia obchodziliśmy 95 rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Uroczystości rozpoczęły się na placu Powstańców Wielkopolskich złożeniem wiązanki od społeczeństwa przez Burmistrza Tomasza Łęckiego i Przewodniczącego Rady Miejskiej Konrada Strykowskiego. Przed godziną 17.00 do Białężyna przybyli przedstawiciele szkół, stowarzyszeń i władz gmin Murowana Goślina oraz Oborniki, a także liczni goście- mieszkańcy. Po uroczystej mszy świętej z udziałem pocztów sztandarowych i Chóru  Mieszanego Vocantes, uczestnicy obchodów udali się w stronę budynku remizy OSP w Białężynie. Przemarsz z kościoła do sali OSP uatrakcyjniony został światłem niesionych pochodni oraz możliwością obejrzenia inscenizacji potyczki powstańczej w wykonaniu Grupy Realizacyjnej BETON. Dobrze przygotowana i przedstawiona inscenizacja miała uświadomić zebranym, jak mogły wyglądać zmagania powstańców. Oprócz licznych okrzyków i wybuchów rekonstrukcji historycznej towarzyszył również imponujący pokaz sztucznych ogni.

Pod białężyńską remizą na zebranych czekała wojskowa grochówka, po niej natomiast  zaproszono wszystkich do środka. Tam gości powitała dyrektor Szkoły Podstawowej im. Leona Masiakowskiego w Białężynie pani Małgorzata Warzecha. Następnie można było obejrzeć montaż słowno-muzyczny przygotowany przez społeczność tejże szkoły. Przedstawienie miało na celu zapoznanie widowni z postacią dobosza oraz jego rolą w upamiętnianym wydarzeniu historycznym. Na zakończenie głos zabrał profesor Jerzy Masiakowski, syn Leona Masiakowskiego patrona Szkoły Podstawowej w Białężynie oraz Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina pan Tomasz Łęcki.

W dniu 26 grudnia br. Kurkowe Bractwo Strzeleckie zorganizowało strzelanie, upamiętniające 95. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego, tańczę powstańczą wystrzelił Marek Krotecki.

Martyna Papajewska

 

Organizatorzy

Organizatorami obchodów 95. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego byli:

 • Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie,
 • Szkoła Podstawowa im. Leona Masiakowskiego w Białężynie
 • Grupa Realizacyjna Beton
 • Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Murowanej Goślinie.

 

Podziękowania

Dziękujemy za pomoc przy organizacji obchodów:

 • Proboszczowi Parafii pw. św. Tymoteusza w Białężynie ks. Tomaszowi Nawrockiemu,
 • Proboszczowi Parafii pw. św. Józefa w Kicinie ks. Andrzejowi Magdziarzowi,
 • Grupie Realizacyjnej BETON z Krzysztofem Laskowskim na czele,
 • Dzieciom, nauczycielom i rodzicom Szkoły Podstawowej im. Leona Masiakowskiego w Białężynie,
 • Panu Zbigniewowi Wojczakowi,
 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Białężynie
 • Komisariatowi Policji i Straży Miejskiej w Murowanej Goślinie,
 • Chórowi Mieszanemu Vocantes pod dyrekcją Leszka Bajona,
 • Panu Eugeniuszowi Tomickiemu.

 

Arleta Włodarczak