home

IV Konkurs Pianistyczny dla młodych amatorów w Murowanej Goślinie

Już po raz czwarty w jesienne sobotnie przedpołudnie w Murowanej Goślinie można było posłuchać młodych zdolnych pianistów. Konkurs Pianistyczny dla Młodych Amatorów narodził się w Roku Chopinowskim i był oczywiście poświęcony naszemu wielkiemu kompozytorowi. Zyskał tyle słów uznania, że organizatorzy postanowili go kontynuować. Bohaterem kolejnego był Wolfgang Amadeusz Mozart.

Natomiast w sobotę 30 listopada 2013 r. w auli Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie odbyła się czwarta odsłona konkursu, tym razem poświęconego Witoldowi Lutosławskiemu w ramach obchodów 100. rocznicy Jego urodzin. 27 pianistów z Murowanej Gośliny, Poznania, Biedruska prezentowało swoje umiejętności pianistyczne wykonując jeden utwór Witolda Lutosławskiego i jeden utwór dowolnie wybrany, zgodny z poziomem nauczania. Konkurs od samego początku objęty jest honorowym patronatem Pro Sinfoniki i Tomasza Łęckiego Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina. Organizatorami konkursu są: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie, Społeczne Ognisko Artystyczne w  Murowanej Goślinie oraz Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie. Zgromadzonych powitała dyrektor szkoły Mirosława Szudera, a otwarcia konkursu dokonał Pan Tomasz Łęcki Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina. Wśród gości byli: Pani Prof. Ewa Kandulska-Jakóbczyk (pianistka, profesor Akademii Muzycznej w Poznaniu), Pani Marlena Gnatowicz-Drobnik (kierownik artystyczny Młodzieżowego Ruchu Miłośników Muzyki Pro Sinfonika w Poznaniu), Pan Piotr Niewiedział (koncertujący pianista, adiunkt Akademii Muzycznej w Poznaniu), którzy tworzyli jury konkursu, a także Pani Arleta Włodarczak – dyrektor MGOKiR i Pani Jadwiga Maćkowiak – dyrektor Społecznego Ogniska Artystycznego w Murowanej Goślinie. Jak na prawdziwy konkurs przystało – najpierw uczestnicy dwóch grup wiekowych (młodsza – klasy II – IV i starsza – od klasy V) losowali kolejność występów. Następnie trwały przesłuchania. Młodzi artyści z dużą tremą, ale i z wielkim zaangażowaniem wykonali przygotowany program. Po zakończeniu przesłuchań ogłoszono przerwę, podczas której jury obradowało a wszyscy obecni mogli uraczyć się słodkościami, przygotowanymi przez rodziców (serdecznie dziękujemy!) oraz oglądać wystawę plakatów poświęconych Witoldowi Lutosławskiemu i ekspozycję zdjęć z występów Pro Sinfoniki. Publiczność miała także możliwość zagłosowania na swego faworyta. Przerwa przedłużała się. Jury wciąż obradowało, a napięcie wśród oczekujących rosło. I wreszcie nadeszła pora ogłoszenia wyników konkursu. Na początek przewodnicząca jury Pani Prof. Ewa Kandulska-Jakóbczyk zwróciła się do dzieci ze słowami uznania za ich muzyczne zaangażowanie, życząc jednocześnie wytrwałości i satysfakcji z obcowania z muzyką. Pogratulowała umiejętności i wysokiego poziomu prezentacji. Następnie wszystkim uczestnikom zostały wręczone dyplomy i upominki – gadżety promujące Murowaną Goślinę i sponsorów konkursu (SKO PKO Bank Polski, Księgarnia muzyczna Alenuty.pl) a laureatom – dyplomy i nagrody pieniężne ufundowane przez MGOKiR, wyróżnionym – książki i płyty przekazane przez Pro Sinfonikę. W kategorii młodszej I miejsce zdobył Aleksander Maćkowiak, II miejsce Joanna Teodorowicz, III miejsce Hubert Doliński, wyróżnienia: Maja Giełwanowska, Franciszek Błachowiak, natomiast w grupie starszej: I miejsce Filip Jarzyński, II miejsce Hugo Przybylski, III miejsce Klaudia Lewicka, wyróżnienie: Marta Hutek. Jury rozdało też drobne nagrody dodatkowe, m. in. dla najmłodszego uczestnika. Nagrody publiczności przypadły Natalii Tańskiej i Helenie Kulik. Wszystkim fundatorom dyplomów, nagród i upominków gorąco dziękujemy.

Serdecznie gratulujemy młodym pianistom. Wysoki poziom ich umiejętności, to efekt ich wytrwałej pracy, ale też zasługa przygotowujących ich nauczycieli muzyki, którym serdecznie dziękujemy: Pani Jadwigi Maćkowiak, Pani Adrianny Wtorkowskiej-Kubińskiej, Pani Katarzyny Łukaszewicz, Pana Tadeusza Szeligowskiego, Pani Weroniki Jarzyńskiej, Pani Krystyny Jachimowicz, Pana Filipa Grześkowiaka. Dziękujemy też organizatorom za przygotowanie i przeprowadzenie konkursu, a publiczności za wsparcie i gorące przyjęcie artystów. Cieszy i buduje, że muzyka na wysokim poziomie znajduje wielbicieli zarówno wśród młodszych, jak i starszych mieszkańców Murowanej Gośliny. Budzi podziw rozmach z jakim muzyka zdobywa kolejne rzesze miłośników. W uzupełnieniu wystarczy nadmienić, że klasy o poszerzonym programie muzycznym w Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza cieszą się coraz większą popularnością i choć nie jest to wcale taka łatwa nauka, to obecnie przeszło 150 uczniów gra na pianinie, a aż 170-osobowa grupa z Murowanej Gośliny wyjeżdża w jedną sobotę miesiąca na koncert Pro Sinfoniki do Auli Uniwersyteckiej w Poznaniu. Murowana Goślina może podziwiać umiejętności muzyczne, taneczne i aktorskie członków Pro Sinfoniki kilkukrotnie w ciągu roku, gdyż odbywają się: coroczny turniej Pro Sinfoniki, koncerty szkolne, widowiska słowno-muzyczne, a o systematycznie zdobywanych nagrodach informujemy na bieżąco. Gratulujemy i dziękujemy!

Mirosława Szudera
Dyrektor SP nr 2 im. Henryka
Sienkiewicza w Murowanej Goślinie

Tagi: