home

STO LAT DLA „GOŚLINIANKI”

„Jubileusze tylko wtedy są piękne,
Jeśli niczego nie kończą.”

Stanisława Fleszarowa-Muskat

 

Uroczystą mszą św. w Kościele Parafialnym pw. św. Jakuba Zespół Śpiewaczy PZERiI „Goślinianka” rozpoczął jubileusz 35.lecia swojego istnienia. Wzruszającą i refleksyjną homilię skierował do śpiewaków ks. Mariusz Koronowski. Dalsza część obchodów jubileuszu miała miejsce w ośrodku kultury. Po powitaniu zaproszonych gości „Goślinianka” zaprezentowała się w krótkim koncercie z akompaniamentem na gitarze dyrygentki Marzenny Karbowskiej. Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZERiI w Poznaniu Pan Henryk Zywert, przekazał Przewodniczącej Zarządu Rejonowego PZERiI w Murowanej Goślinie Pani Jolancie Stern Złotą Odznakę Honorową, nadaną „Gośliniance” przez Zarząd Główny PZERiI w Warszawie. Gratulacje z okazji jubileuszu złożyli m.in.: Burmistrz Tomasz Łęcki, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Alicja Kobus, Zarząd Rejonowy PZERiI, ośrodek kultury, delegacje zaprzyjaźnionych zespołów i chórów.

Obecni i byli śpiewacy otrzymali: pamiątkowy dyplom, okolicznościowy kubek i różyczkę. Pani Zofia Zielonacka w imieniu „Goślinianki” podziękowała przyjaciołom zespołu za pomoc i opiekę. Wśród tych przyjaciół była długoletnia przewodnicząca Zarządu Rejonowego PZERiI Pani Elżbieta Wtorkowska. Po życzeniach przyszedł czas na toast i urodzinowy tort. W miłej atmosferze dzielono się wspomnieniami i refleksjami z minionych lat.

Z okazji jubileuszu została przygotowana prezentacja zdjęciowa, wydano folder i zaprezentowano pamiątki. Całość spotkania poprowadziła, debiutująca w tej roli nowa przewodnicząca Pani Jolanta Stern.

Arleta Włodarczak

 

Kilka słów o zespole…

Zespół powstał w maju 1978 r. przy Klubie Seniora Oddziału Miejsko-Gminnego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Murowanej Goślinie. Dyrygentem zespołu został Franciszek Wilczyński – wieloletni organista, kompozytor, przez ok. 50 lat dyrygent Chóru Parafii św. Jakuba w Murowanej Goślinie. W 1981 r. pałeczkę dyrygencką przejął instruktor muzyki Benedykt Majchrzak. Od 1983 r. ”Goślinianka” brała udział w każdym Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów i Chórów PZERiI, zdobywając nagrody bądź wyróżnienia. Uznaniem dużych zasług zespołu w rozwoju kulturalnym regionu było wręczenie w 1989 r. Medalu 600-lecia miasta. W 1991 r. zespół wziął udział w Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Artystycznych ARS 91. „Goślinianka” kilkakrotnie występowała na Festiwalu Emeryckich Zespołów Śpiewaczych Województwa Wielkopolskiego w Skokach. W repertuarze zespołu znajdują się pieśni patriotyczne, piosenki ludowe, biesiadne. „Goślinianka” jest zespołem mieszanym, liczącym ok. 30 osób. W marcu 2001 r. odbyła się uroczystość jubileuszowa 50-lecia pracy artystycznej dyrygenta Benedykta Majchrzaka. Od września 2001 r. dyrygentem zespołu został Ryszard Janusz z Obornik. W maju 2003 roku zespół uroczyście obchodził jubileusz 25-lecia działalności. Od września 2004 roku zespół prowadzi Marzenna Karbowska. Dyrygent Marzenna Karbowska w 2008 roku otrzymała statuetkę Burmistrza Miasta i Gminy „Osobowość życia kulturalnego 2007”. W tym samym roku zespół uroczyście obchodził jubileusz 30 – lecia. W ciągu swojej 35-letniej działalności Zespół Śpiewaczy  „Goślinianka” ciągle doskonali swoje umiejętności, rozwija się podnosząc swój poziom wokalny. „Goślinianka” swoimi występami uświetnia wiele imprez i uroczystości na terenie gminy oraz powiatu i województwa. Zespół występował m.in. w Bydgoszczy, Poznaniu, Gnieźnie, Pobiedziskach, Skokach, Obornikach, Rogoźnie, Suchym Lesie, Złotnikach, Połajewie, Luboniu, Dusznikach, Lubaszu, Gostyniu, Mieścisku i Pile. „Goślinianka” współpracuje z kilkoma zespołami śpiewaczymi z terenu wielkopolski, wymieniając cenne doświadczenia. W rodzinnym mieście zespół bardzo często uświetnia swym śpiewem imprezy takie jak: Goślińskie kolędowanie, Dzień Seniora, Dzień Kobiet, Targ Wiejski, Dożynki Gminne, Koncert Stanisław Czarnecki In Memoriam. Zespół śpiewaczy „Goślinianka” swoją działalnością przyczynia się do wzbogacania pejzażu kulturalnego miasta i gminy Murowana Goślina.