home

Goślinianie obchodzili Dzień Papieski

16 października br. w Murowanej Goślinie obchodziliśmy Dzień Papieża Jana Pawła II. Uroczystości objęły mszę św. oraz wieczornicę.

Mszę św. w kościele pw. św. Jakuba odprawił ks. Mariusz Koronowski w intencji błogosławionego Papieża Jana Pawła II o Boże Błogosławieństwo dla mieszkańców naszej gminy.

Po mszy św. młodzież z Zespołu Szkół im. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, Filia w Murowanej Goślinie zaprezentowała wieczornicę poświęconą osobie Jana Pawła II. Wysłuchaliśmy ważnych słów Papieża wypowiedzianych podczas Jego pontyfikatu. Mieliśmy okazję wspólnie zaśpiewać Jego ulubione pieśni, oddając w ten sposób cześć Wielkiemu Człowiekowi – Słudze Bożemu. Atmosfera podczas wieczornicy była podniosła, wzruszająca, a zarazem radosna. Po raz kolejny mogliśmy bowiem ujrzeć postać Jana Pawła II oraz usłyszeć Jego głos zarejestrowany na taśmie. Ostatnim akcentem uroczystości było odśpiewanie Apelu Jasnogórskiego. Na zakończenie Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina Tomasz Łęcki podziękował ks. proboszczowi Ludwikowi Dudzie, ks. Mariuszowi Koronowskiemu, który czuwał nad całością przygotowanej wieczornicy i oczywiście młodzieży występującej tego dnia w kościele.

 

Tomasz Mizgier

 

16 października ustanowiony został jako Dzień Papieża Jana Pawła II. Tak zdecydował Sejm RP w dniu 27 lipca 2005 roku. Jak napisano w ustawie, Dzień Papieża Jana Pawła II ma być hołdem składanym największemu autorytetowi XX wieku, człowiekowi, który sięgając do źródeł chrześcijaństwa uczył nas solidarności, odwagi i pokory. Ustanowienie 16 października Dniem Papieża ma być także aktem wdzięczności za trud Jana Pawła II włożony w odnowę świata. W uzasadnieniu ustawy przypomniano, że 16 października 1978 r. Karol
Wojtyła został wybrany na Papieża i przyjął imię Jana Pawła II.

„Jego pontyfikat zmienił bieg dziejów świata w każdym jego wymiarze. Ustanowienie takiego dnia będzie wyrazem dumy, że tego wielkiego humanistę, człowieka o głębokiej wiedzy i kulturze ukształtowała polska tradycja” – możemy przeczytać w uzasadnieniu.

Od roku 2001 obchodzony jest również w polskim Kościele Dzień Papieski. Przypada w
niedzielę przed 16 października – rocznicą wyboru kardynała Karola Wojtyły na następcę Świętego Piotra.