home

Obchody Dnia i Solidarności i Wolności w naszej gminie

31 sierpnia br. uro­czy­stą mszą świę­tą oraz koncertem Kuby Michalskiego uczczo­no Dzień So­li­dar­no­ści i Wol­no­ści, który zo­stał usta­no­wio­ny na pa­miąt­kę rocz­ni­cy po­ro­zu­mień sierp­niowych.

33 lata temu w Gdańsku podpisano porozumienia sierpniowe. Punktem kulminacyjnym Sierpnia 1980 było podpisanie porozumień kolejno: w Szczecinie (30 sierpnia), w Gdańsku (31 sierpnia) i w Jastrzębiu-Zdroju (3 września). Aby upamiętnić tamte wydarzenia obchodzony jest dzisiaj Dzień Solidarności i Wolności. Za symboliczną datę przyjmuje się dzień 31 sierpnia – podpisanie porozumienia w Gdańsku. Ustawową rangę tego święta nadano mocą ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku o ustanowieniu dnia 31 sierpnia Dniem Solidarności i Wolności.

O godzinie 19.00 w naszej gminie obchody rozpoczęliśmy uroczystą mszą św., która odbyła się w kościele pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa. Podczas mszy św.  w  kazaniu proboszcza  Marka Chmary usłyszeliśmy wiele mądrych słów związanych z wydarzeniami na Wybrzeżu, z ludźmi którzy uczestniczyli w przywracaniu wolności Polakom. Po mszy świętej odbył się koncert  Kuby Michalskiego, który zaprezentował kilkanaście utworów z repertuaru Jacka Kaczmarskiego. Słuchając opowieści Kuby Michalskiego przeplatanych pięknymi utworami  Wielkiego Barda Solidarności przeszliśmy przez wiele ważnych wydarzeń historycznych dla Polski, czasami bardzo bolesnych. W programie nie mogło zabraknąć  tak znanych utworów jak: „Obława”, „Zbroja”, „Źródło”, „Mury”. Na zakończenie Burmistrz Tomasz Łęcki podziękował wszystkim za przybycie i udział w obchodach.

Tomasz Mizgier

Kuba Michalski, polski piosenkarz, kompozytor i autor tekstów. Zwycięzca (w duecie z Justyną Bacz) Festiwalu Pieśni Leonarda Cohena (1984), dwukrotnie wyróżniony na OPPA. W latach 90. XX wieku współzałożyciel (z żoną Anetą) zespołu Cotton Cat, z którym nagrał pięć płyt. Komponuje piosenki do tekstów własnych, oraz cudzych wierszy (m.in. Bolesława Leśmiana, Adama Asnyka, Adama Mickiewicza, Charlesa Baudelaire’a.). Występuje z „Cotton Cat” oraz z programami solowymi poświęconymi balladom Leonarda Cohena i Jacka Kaczmarskiego. W 2007 roku wydał płytę z piosenkami Jacka Kaczmarskiego, a w 2011 album „Podróż” z własnymi kompozycjami do wierszy wielkich poetów.