home

III Konkurs Pianistyczny dla Młodych Amatorów w Murowanej Goślinie

W dniu 1 grudnia br. w gościnnych progach Szkoły Podstawowej nr 2 odbył się III Konkurs Pianistyczny dla Młodych Amatorów pod honorowym patronatem Pro Sinfoniki i Tomasza Łęckiego Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina.

Organizatorami konkursu są:

  • Społeczne Ognisko Artystyczne w Murowanej Goślinie,
  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie,
  • Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie.

Główne cele konkursu to:

  • promowanie muzyki wśród dzieci i młodzieży,
  • prezentacja umiejętności pianistycznych ruchu amatorskiego,
  • wyłonienie młodych talentów.

Konkurs jest imprezą otwartą, w której mogą brać udział wyłącznie amatorzy, dzieci i młodzież nie będąca uczniami państwowych szkół muzycznych. Przebiega w dwóch kategoriach wiekowych: grupa młodsza – uczniowie klas I-IV szkół podstawowych, grupa starsza – uczniowie klas V-VI szkół podstawowych i uczniowie gimnazjum. W grupie młodszej zaprezentowało się piętnaścioro młodych pianistów, a grupie starszej ośmioro. Każdy uczestnik musiał wykonać z pamięci dwa utwory: klasyczny i rozrywkowy. Komisja konkursowa w składzie: Piotr Niewiedział, Marlena Gnatowicz-Drobnik i Natalia Sobkowiak- Bolewska postanowiła przyznać następujące miejsca:

Grupa młodsza:

1. Emilia Klewenhagen

2. Hugo Przybylski

3.Joanna Teodorowicz

Grupa starsza:

1. Filip Jarzyński

2. Aleksandra Walkiewicz

3. Klaudia Lewicka

Zwycięzcy zostali uhonorowani nagrodami pieniężnymi, a wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe od Pro Sinfoniki. Nagrodę publiczności zdobyła laureatka  pierwszego miejsca w grupie młodszej Emilia Klewenhagen .Miłym akcentem było przekazanie przez ośrodek kultury pianina dla dzieci, w podziękowaniu za udział w widowiskach muzycznych w latach 2011 –2012. Po raz pierwszy w trzyletniej historii konkursu uczestniczyli w nim uczniowie szkół poznańskich. Na zakończenie dyrektor Pro Sinfoniki Marlena Gnatowicz – Drobnik pogratulowała uczniom odwagi, talentu i umiejętności.

Uczniów do konkursu przygotowali: Adrianna Wtorkowska – Kubińska, Jadwiga Maćkowiak, Katarzyna Łukaszewicz, Weronika Jarzyńska, Anna Paluszkiewicz, Krystyna Jachimowicz.

 

Arleta Włodarczak