home

ADALBERT 40 lat minęło…

16 listopada 2012 r. w Galerii w Pałacu odbyło się otwarcie retrospektywnej wystawy Wojciecha Wtorkowskiego. Artysta obchodzi czterdziestolecie pracy twórczej. Wystawą uświetnił nie tylko swój jubileusz, ale również obchody przypadającego w tym roku jubileuszu trzydziestopięciolecia Ośrodka Kultury w Murowanej Goślinie. Wśród bardzo licznie przybyłych gości znaleźli się zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina  Marcin Buliński, dyrektor Ośrodka Kultury  Arleta Włodarczak, krewni autora i wielu jego  przyjaciół, artystów i znajomych oraz miłośników sztuki. Dyrektor Ośrodka Kultury Arleta Włodarczak przedstawiła postać Wojciecha Wtorkowskiego, podziękowała za jego wieloletnią, bezinteresowną pomoc i współpracę z Ośrodkiem Kultury. Przypomniała o jego pracy na rzecz rozwoju kultury w naszym mieście i jak ważną postacią jest dla goślińskiej plastyki. Wojciech Wtorkowski jest jednym z prekursorów animacji kultury w Murowanej Goślinie. Należy do grupy artystów działających już w latach siedemdziesiątych na terenie naszego miasta, organizował pierwsze wystawy sztuki i plenery malarskie. Do dziś współpracuje przy wielu projektach Ośrodka Kultury, widowiskach, wystawach, uczestniczy w plenerach i pracach Pracowni Rysunku i Malarstwa w Pałacu. Jest wielkim orędownikiem malarstwa i zachęca młodych, zdolnych ludzi do pracy przy projektach artystycznych. Przytaczając słowa dyrektor Arlety Włodarczak: „jest artystą, skromnym i  dobrym człowiekiem…”

Żeby wprowadzić Państwa w świat  obrazów Wojciecha Wtorkowskiego (Adalberta) należy przybliżyć kilka pojęć z historii sztuki.

Sztuka abstrakcyjna, abstrakcjonizm, jeden z głównych kierunków w malarstwie, rzeźbie i grafice XX w., który w przeciwieństwie do dotychczasowej sztuki stawia sobie za cel tworzenie dzieł nie odzwierciedlających natury i nie wykazujących żadnego doń podobieństwa. Artyści tworzący sztukę abstrakcyjną uważają, że samo uporządkowanie form, barw, linii, brył  w obrazie czy rzeźbie jest celem sztuki, a dzieło abstrakcyjne poza samym sobą niczego ze świata widzialnego nie musi pokazywać, opisywać czy naśladować. Sztuka abstrakcyjna odrzuca więc koncepcję mimesis czyli kategorię estetyczną wywodzącą się z filozofii Arystotelesa, zakładającą  naśladowanie natury w szerokim tego słowa rozumieniu i dąży do stworzenia własnego, odrębnego i autonomicznego świata układów, barw i form.   Do najważniejszych polskich malarzy abstrakcjonistów należą m.in. T. Brzozowski, S. Gierowski, T. Kantor, A. Lenica, K. Mikulski, z malarzy goślińskich wymienić można postaci znane z wystaw w Galerii w Pałacu Marlenę Majchrzak czy Łukasza Szydłowskiego. Kilkakrotnie już w XX w. sztuka abstrakcyjna traciła swoją atrakcyjność i siłę oddziaływania na rzecz sztuki przedstawiającej i odzyskiwała ją ponownie. U schyłku XX w. sztuka abstrakcyjna jest w defensywie na rzecz innych form sztuki (w tym także sztuki przedstawiającej), z początkiem drugiej dekady XXI w. znowu daje o sobie znać. Pierwszym w pełni świadomym twórcą abstrakcyjnym był W. Kandinsky przedstawił pierwszą teorię sztuki abstrakcyjnej w manifeście „O duchowości w sztuce”.

Wojciech Wtorkowski właśnie o duchowości i przeżywaniu maluje swoje obrazy stosując założenia abstrakcjonizmu. Nie do końca jednak odrzuca inspirację naturą, człowiekiem. Artysta czerpie ze zbioru wizualnych doświadczeń i przeżyć mentalnych. W obrazie umieszcza elementy przedstawiające ale dalece przetransponowane, które stają się jakby piktogramem myśli autora. Autor nie nadaje dziełom tytułów. Jeżeli się takowe pojawiają, to są to raczej opisy widzów komentujących jego obrazy zaadaptowane na potrzeby tytułu dzieła przez artystę. Takie działanie uwalnia artystę od jego dzieła i samo dzieło stawia w wydźwięku zupełnie wolnym od wszelkich założeń. To przez takie działanie widz staje się też kreatorem, poddając umysł treningowi wyobraźni. Wojciech Wtorkowski maluje na wszystkim, na starych sklejkach z odzysku, starych płótnach, obrusach. Swoje malarstwo nazywa recyklingiem. Na wystawie pokazano prace z czterdziestu lat działalności. Prezentacja obejmuje obrazy ”na żywo” oraz, rysunki i szkice w prezentacji multimedialnej. Wystawa pokazuje proces twórczy, sięga do korzeni twórczości autora. Pierwsze prace pokazane w prezentacji multimedialnej są autorstwa ojca artysty Bronisława Wtorkowskiego.

 

Bartłomiej Stefański

Wystawę można oglądać do 31 grudnia 2012r.w Galerii w Pałacu w Murowanej Goślinie, przy ul. Kochanowskiego 23. Od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 20.00.

W celu zwiedzenia wystawy prosimy o kontakt z Ośrodkiem Kultury przy ul. Poznańskiej 16, Tel. 61 8 122 120