home

Projekt ART. SLOW

Projekt wspólnej wystawy goślińskich artystów w Galerii w Pałacu przy ul. Kochanowskiego 23 w Murowanej Goślinie.

Inspiracją do realizacji projektu ART. SLOW jest przynależność Murowanej Gośliny do międzynarodowej sieci miast dobrego życia Cittaslow. Celem projektu artystycznego jest zadanie sobie pytania czym jest dobre życie ogólnie i czym jest dobre życie  w lokalnej społeczności, czy faktycznie jest możliwe i jakie jest tu miejsce artysty i jego dzieła . Projekt ma być próbą znalezienia  cech tożsamości lokalnej.
Celem projektu jest wykreowanie przez artystów  odpowiedzi na zdanie : „sieć miast dobrego życia” , pewnej jego parafrazy  brzmiącej: „sieć miast dobrej sztuki”.

„Sieć miast dobrej sztuki” czyli głos artystów z małej społeczności lokalnej , niewielkiego miasteczka, odniesienie go  do idei cittaslow. Celem projektu jest pokazanie sztuki współczesnej powstającej na terenie lokalnym i integracja środowiska twórczego.

Wystawa prac goślińskich artystów ma pokazać, że jesteśmy w „sieci” miast gdzie dzieje się coś interesującego artystycznie i ma być promocją trendu na lokalność.

Jeżeli znajdujesz miejsce na zabranie głosu w przestrzeni tego projektu to zapraszam do realizacji.

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, Galeria w Pałacu
Bartłomiej Stefański tel. 606 10 24 52

Idee ruchu Slow City
Międzynarodowe Stowarzyszenie Miast Cittaslow jest organizacją non profit i jej celem jest promowanie
i rozpowszechnianie kultury dobrego życia poprzez badania, eksperymentowanie, stosowanie rozwiązań dotyczących organizacji miasta.

Ruch Cittaslow narodził się w 1999 r. z pomysłu Paolo Saturnini, burmistrza Greve di Chianti we Włoszech i burmistrzów innych niewielkich miasteczek i przyjęty został przez Prezydenta Slow Food w celu rozszerzenia filozofii Slow Food na społeczności lokalne, przybliżenia ich do koncepcji dobrego życia oraz przeniesienia tej koncepcji w praktyce do życia codziennego.

Stowarzyszenie składa się z władz administracyjnych miast liczących mniej niż 50 tys. ludności, które zobowiązały się pracować nad poprawą jakości życia ich mieszkańców. Aby stać się jednym z miast Cittaslow, należy spełnić liczne podstawowe parametry dotyczące wielu dziedzin: ochrony środowiska (m.in. systemu kontroli jakości powietrza, wspierania rozwoju alternatywnych źródeł energii), infrastruktury miejskiej (m.in. tworzenia publicznych obszarów zieleni, przywrócenia oryginalnych warunków historycznych zabudowy miejskiej, stworzenie infrastruktury miejskiej sprzyjającej wygodzie i funkcjonalności życia mieszkańców, dostosowanie przestrzeni architektonicznych do poruszania się osób niepełnosprawnych), produktów lokalnych (m.in. przeprowadzania corocznych spisów typowych produktów, wdrażania programów edukacji smaku), turystyki i promocji (m.in. gościnności, istnienia dobrze oznaczonych tras turystycznych), itp.
Dodatkowo, członkostwo w Stowarzyszeniu oznacza ustawiczne zaangażowanie w rozwijanie projektów i poprawę tych parametrów. Ruch Slow Cities promuje użycie technologii zorientowanych na poprawę jakości środowiska i tkanki miejskiej oraz dodatkowo zabezpieczanie produkcji wyjątkowej żywności i napojów wpływających na charakter regionu. Ponadto ruch Slow Cities dąży do promocji dialogu i komunikacji pomiędzy lokalnymi producentami i konsumentami. Dzięki pomostowym pomysłom ochrony środowiska, promocji zrównoważonego rozwoju i poprawie miejskiego życia ruch Slow Cities dostarcza bodźców branży produkcji żywności używającej naturalnych i przyjaznych dla środowiska technik. Odznaczenie „Slow City” jest marką jakości dla mniejszych społeczności. Podkreśla się, że bycie ‘slow’ nie oznacza zostania w tyle. Przeciwnie, oznacza używanie nowych technologii w taki sposób, aby sprawić, że miasteczka i miasta staną się idealnym miejscem do życia.
SLOW City to pewien sposób bycia, cecha charakterystyczna prowadzenia życia codziennego w sposób odmienny od tego dotychczas dominującego, tryb zwolniony, pewny, mniej gwałtowny, nie tak prędki i nastawiony na wydajność, ale bez wątpienia bardziej ludzki i ekologicznie poprawny, bardziej solidarny z obecnymi i przyszłymi pokoleniami, szanujący to, co lokalne, w świecie coraz bardziej globalnym i wewnętrznie skomunikowanym. Życie
w jednym z miast SLOW oznacza udostępnienie wszystkim, także mieszkańcom wielkich miast, wielkiego bagażu doświadczeń, wartości, wiedzy, sztuki i nauki obecnych w małych centrach, na byłych terenach marginalnych, w prowincjach i na peryferiach, które teraz stają się centrum, to życie czasem obecnym w sposób najlepszy z możliwych, mając ciągle wzrok zwrócony na przyszłość, wykorzystywanie wielkich możliwości technologicznych i kulturalnych naszych czasów, nie zapominając nigdy o spuściźnie doświadczeń, którą pozostawia nam historia i kultura materialna narodów. To również zwrócenie nowoczesnego pojęcia „dobrego życia” i pełnowartościowego mieszkania ku priorytetowi powszechnego zaangażowania się na rzecz mieszkańców; oznacza także rozwiązywanie z pozytywnym wynikiem pozornie fałszywej sprzeczności pomiędzy gościnną otwartością na świat i dumą z własnej przynależności i lokalnej specyfiki. Wiąże się to z obecnością świadomych i poinformowanych współmieszkańców miasta, gotowych na przyjęcie współczesnego podróżnika zgodnie z kanonami najbardziej wiarygodnej gościnności. Bycie miastem SLOW oznacza także uznanie całości lokalnych zasobów materialnych i niematerialnych, środowiska przyrodniczego, krajobrazu naturalnego i miejskiego, dóbr historycznych, artystycznych i kulturalnych, także dotyczących działalności gastronomicznej, aby umocnić lub też odbudować miejską tożsamość, naruszaną czasami przez zmiany w ostatnich dziesięcioleciach. Życie w jednym z miast SLOW, a także zarządzanie nim, oznacza uczynienie powolności główną wartością, przypisanie sensu i konkretności rewolucji czasowej dokonywanej przez tych, którzy z powodów historycznych, kulturalnych czy środowiskowych opierali i opierają się przyspieszeniom, jakie przyniósł XX wiek, to również harmonizowanie czasów historycznych z czasami współczesnymi, potrzeb natury z zagadnieniami kultury i ekonomii – to po prostu danie sobie czasu na stworzenie jakości we wszystkich dziedzinach życia miejskiego, spowolnienie rytmów życia i zredukowanie napięć, aby uzmysłowić sobie teraz i na zawsze wartość smaków, kolorów, zapachów miasta i świata.