home

GOŚLIŃSKIE CHABRY – I miejsce w Pile

Zespół Śpiewaczy Goślińskie Chabry z Murowanej Gośliny w dniu 12 maja brał udział w Wojewódzkim Przeglądzie Seniorskiej Twórczości Artystycznej Pre-Ars 2012.

Panie wystąpiły jako jeden z ponad trzydziestu zespołów z Wielkopolski. Impreza trwająca dwa dni była niezwykle interesująca. Obecne na niej zespoły i soliści, to nie tylko muzyka ale i teatr i kabaret. Pojawiły się kapele podwórkowe, zespoły wokalno-instrumentalne i taneczne. Z każdej kategorii wytypowano jeden podmiot, który automatycznie zakwalifikował się do finału przeglądu w Bydgoszczy o zasięgu ogólnopolskim.

Okazało się, że panie z Goślińskich Chabrów były w swojej kategorii najlepsze. Wykonały na przeglądzie rozrywkowy repertuar złożony z nieco przerobionych tradycyjnych piosenek ludowych o relacjach damsko – męskich. Powszechnie wiadomo, że tego typu tematy w twórczości ludowej są bardzo często frywolne i dowcipne, było więc wesoło i… akrobatycznie. Zespół Goślińskie Chabry łączy w swojej działalności śpiew, grę na instrumentach oraz profesjonalne podkłady instrumentalne. To sprawia, że muzycznie ich występy są bardzo atrakcyjne i na co raz wyższym poziomie. Pozostaje życzyć powodzenia w Bydgoszczy, gdzie Chabry zmierzą się z najlepszymi zespołami z całej Polski.