home

Zielona Goś na Emiliadzie

Dziesięć lat temu, gdy teatrzyk Zielona Goś rozpoczynał działalność, pan Jerzy Hamerski poprosił wybitną poznańską poetkę Emilię Waśniowską o napisanie słów do programowej piosenki teatrzyku. Pani Waśniowska napisała, Marcin Matuszewski skomponował i Zielona Goś ma swój motyw przewodni literacko muzyczny.

Po kilku latach pani Emilia po ciężkiej chorobie odeszła a szkoła Łejery, której twórcą jest Jerzy Hamerski zyskała patrona. To właśnie Emilia Waśniowska.

Co roku z okazji dnia patrona odbywają się więc teatralne uczty nazwane Emiliadą a zapraszani są na nie wybitni przedstawiciele świata kultury tej dziecięcej przede wszystkim.

W tym roku zorganizowano również przegląd piosenki Emilii Waśniowskiej i Mariusza Matuszewskiego. Na przegląd został zaproszony teatrzyk Zielona Goś wraz ze swoją programową piosenką.

Dwudziestego kwietnia w teatralnej sali szkoły Łejery zasiadło potężne grono dziecięcych artystów z Łejerów i spoza tej szkoły (m.in. Zielona Goś). Z osób dorołych przybyli członkowie rodziny Emilii Waśniowskiej a także Wanda Chotomska, dyrektor teatru im. hr. Aleksandra Fredry w Gnieźnie, „bajkopisarz” Grzegorz Kazdebke, kompozytor Mariusz Matuszewski , który jako twórca wielu piosenek dla dzieci był postacią numer jeden tegorocznej Emiliady.

Uroczystość trwała długo lecz będąc niezwykłą ucztą muzyczno teatralną nie nużyła.

Pierwszy przegląd piosenek Emilii Waśniowskiej i Mariusza Matuszewskiego był niezwykle udany i bogaty. W drugiej części Łejery zaprezentowały spektakl do słów p. Waśniowskiej z muzyką p.

Matuszewskiego „Wesołe miasteczko”. Na koniec dzieci i młodzież mieli okazję spotkać się i porozmawiać z zaproszonymi gośćmi.

Teatralna sala Łejerów pękała w szwach i niezwykle optymistycznie nastrajające było stwierdzenie druchny dyrektor, że istnieje spore prawdopodobieństwo, że w przyszłym roku Emiliada odbędzie się już w nowo wybudowanym teatrze. Od niespełna miesiąca obok szkoły istnieje plac budowy. Łejery budują teatr. Z tego co wiadomo Zielona Goś występ na deskach nowego niezwykłego teatru łejerskiego, ma już zagwarantowany…!

 

Marcin Matuszewski