home

Nagroda Marszałka dla Pani prof. Elżbiety Wtorkowskiej

W dniu 23 lutego br. dodarła do nas bardzo miła wiadomość. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał Pani prof. Elżbiecie Wtorkowskiej, dyrygentce goślińskich chórów i inicjatorce Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego im. ks. E. Szymańskiego Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury. Pani. E. Wtorkowska została zgłoszona do tej nagrody przez nasz ośrodek kultury w grudniu ub. roku. Uroczyste wręczenie wyróżnień odbędzie się 30 marca 2012 r. o godz. 19.00 w Auli UAM w Poznaniu, podczas koncertu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Poznańskiej z udziałem znakomitego pianisty Gerharda Oppitza. Składamy serdeczne życzenia i gratulujemy sukcesu.

A teraz kilka słów o niej i jej  osiągnięciach.

Elżbieta Wtorkowska  obecnie jest profesorem Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J. Grodka w Sanoku oraz wykładowcą na Podyplomowym Studium Chórmistrzostwa i Podyplomowym Studium Emisji Głosu w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Jest również konsultantem wokalnym Chóru „Opera Nova” w Bydgoszczy.

Ponadto od 1992 roku jest wykładowcą na Studium dla Dyrygentów Chórów Polonijnych

w Koszalinie i członkiem Rady Artystycznej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Wykłada indywidualną emisję głosu z ćwiczeniami oraz metodykę prowadzenia emisji zespołowej z praktykami. Od 2002 roku jest dyrygentem Chóru Dyrygentów Polonijnych „Ojczyzna”, z którym przygotowuje repertuar koncertowy wykonywany  podczas Światowych Festiwali Chórów Polonijnych w Koszalinie oraz koncertów w ramach Międzynarodowych Festiwali Organowych w Koszalinie. Prowadzi również wykłady i ćwiczenia z zakresu emisji głosu oraz warsztaty chóralne na kursach dla dyrygentów chórów polskich na Białorusi (od 1996), Ukrainie (od 1998), Litwie (od 2003) w Republice Czeskiej (1999-2001, 2007 i 2008) w Stanach Zjednoczonych (2006 i 2007)  oraz w Anglii (2008). Również w 2008 roku przeprowadziła wykłady i warsztaty chóralne w Sydney w Australii, a w 2009 w Biggar w Szkocji. W 2010 roku była konsultantem wokalnym Międzynarodowej Akademii Chóralnej „In terra Pax” w Międzyzdrojach.

Droga artystyczna Elżbiety Wtorkowskiej rozpoczęła się przed wieloma latami w Murowanej Goślinie, to właśnie w tym mieście założyła w 1978 r.  i przez 15 była dyrektorem Społecznego Ogniska Artystycznego.

Trzydzieści lat temu w październiku 1981 r.  w Murowanej Goślinie powstał  Chór Dziewczęcy „Canzona”, w zespole śpiewa ok. 50 dziewcząt w wieku od siedmiu do szesnastu lat. Twórcą i dyrygentem chóru jest Elżbieta Wtorkowska. Przez  trzydzieści lat swojej działalności chór koncertował w kraju i poza jego granicami: w Niemczech, Szwajcarii, Włoszech, Holandii, Grecji, Szwecji, Finlandii, Rosji, Czechach, na Litwie, Węgrzech,  Słowacji, Chorwacji i Hiszpanii. Kilkukrotnie miał okazję śpiewać dla naszego papieża Jana Pawła II. Na wielu konkursach i festiwalach chóralnych „Canzona” zdobyła liczne nagrody i wyróżnienia. Poza intensywną działalnością artystyczną zespół organizował również występy gościnne dla chórów i orkiestr z Polski, Niemiec, Szwecji, Francji, Holandii, Rosji, USA i Chin. W latach 1984 – 2000  Elżbieta Wtorkowska była również dyrygentem Chóru  Mieszanego „Vocantes” Parafii św. Jakuba w Murowanej Goślinie.  W 2001 przy okazji jubileuszu XX – lecia Chóru Dziewczęcego Elżbieta Wtorkowska zaprosiła do udziału w koncercie absolwentki tego chóru i tak narodził się kolejny, utworzony przez Elżbietę Wtorkowską  w Murowanej Goślinie  zespół, który nosi nazwę Żeński Chór „Canzona –Absolwent”, śpiewa w nim 20 pań.  Zespół bierze udział zarówno w imprezach środowiskowych, jak i koncertuje na terenie Polski i poza granicami. W styczniu 2008 r.  w Murowanej Goślinie  powstał Chór Kameralny „Canzona”. Jest trzecią formacją koncertową Chóru Dziewczęcego „Canzona”, który istnieje od 1981 roku. Zespół kameralny skupia licealistki i studentki, śpiewające wcześniej w grupie dziewczęcej.  Najmłodszą formacją koncertową Chórów „Canzona jest” Chór Chłopięcy „Canzona”, powstał w listopadzie 2009 roku. W chórze śpiewa 20 chłopców – uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. W repertuarze  Chórów „Canzona” znajduje się różnorodna literatura muzyczna, chóry sięgają do muzyki sakralnej, tradycji pieśni romantycznych, współczesnych, opracowań folkloru, wykonują także muzykę dawną, rozrywkową oraz formy wokalno-instrumentalne. Elżbieta Wtorkowska jest dyrygentem Chóru Dziewczęcego „Canzona’ i Żeńskiego Chóru „Canzona-Absolwent” oraz sprawuje  opiekę artystyczną  i merytoryczną  nad  Chórem Chłopięcym „Canzona” i Kameralnym „Canzona”, których dyrygentem jest Adrianna Wtorkowska-Kubińska. Elżbieta Wtorkowska jest inicjatorem i dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego im. ks. Edmunda Szymańskiego w Murowanej Goślinie. W roku 2007 odbyły się Międzynarodowe Spotkania Chóralne, a od roku 2008 corocznie odbywa się Międzynarodowy festiwal Chóralny im. ks. Edmunda Szymańskiego.  W ramach koncertów festiwalowych w Murowanej Goślinie przez minione  pięć lat koncertowały chóry z Chin, Japonii, Puerto Rico, Ekwadoru, Brazylii, Hiszpanii, Francji, Rosji, Białorusi, Ukrainy, Czech, Słowacji i  renomowane  chóry z Polski. W 1992 roku w wyniku plebiscytu  lokalnego czasopisma „Obywatel” Elżbieta Wtorkowska otrzymała tytuł „Gośliniaka Roku”. W 2005 r.  przyznano  Elżbiecie Wtorkowskiej tytuł Osobowości życia  kulturalnego Miasta i Gminy Murowana Goślina  w kategorii za  całokształt  działalności.

W uznaniu zasług artystycznych  2 czerwca 2007 r. Elżbieta Wtorkowska otrzymała „Medal Zasłużony dla Miasta i Gminy Murowana Goślina”.

Postanowieniem z dnia 19 stycznia 2011 roku Prezydent
Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski nadał  Elżbiecie
Wtorkowskiej – dyrygent goślińskich chórów „Canzona” – tytuł profesora
sztuk muzycznych.

29 października br. odbył się koncert z okazji Jubileuszu 30-lecia Chóru Dziewczęcego „Canzona”, który w ciągu tych lat rozrósł się do 4 formacji koncertowych i stał się ambasadorem polskiej kultury w Wielkopolsce, Polsce i Europie.  Stanisława Fleszarowa Muskat powiedziała „Jubileusze tylko wtedy są piękne, jeśli niczego nie kończą.” W przypadku Chórów „Canzona” na pewno  Jubileusz 30 – lecia niczego nie kończy,  a  wręcz przeciwnie jest okazją  nie tylko do  dokonania oceny dotychczasowych osiągnięć,  ale przede wszystkim  wyznaczenia nowych celów i zadań.