home

Widowisko nominowane w Konkursie „Aktywny Europejczyk 2011”

Projekt Widowisko historyczne „Dzieje Murowanej Gośliny” zrealizowany przez MGOKiR w Murowanej Goślinie został nominowany w Konkursie „Aktywny Europejczyk 2011”organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Konkurs ma na celu wyłonić najaktywniejszych beneficjentów, którzy zrealizowali ciekawe projekty w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Kryteria, które brano pod uwagę przy nominacji to m.in. termin zakończenia projektu – druga połowa 2010 r. lub  2011 r. (lub  w przypadku, kiedy beneficjent realizował bądź realizuje kilka projektów jeden z nich musiał zostać zakończony w drugiej połowie 2010 r. lub 2011 r.), prawidłowe rozliczenie projektu,  a także jego nowoczesność i prorozwojowość. Łącznie komisja oceniająca składająca się z pracowników Departamentu Polityki Regionalnej nominowała 58 beneficjentów (66 projektów) w pięciu kategoriach: Przedsiębiorczość, Infrastruktura Komunikacyjna, Ochrona Środowiska, Kapitał Ludzki, Turystyka i Kultura.