home

Pokaż mi to

6 września 2011 r. w Galerii w Pałacu w Murowanej Goślinie miało miejsce otwarcie wystawy noszącej tytuł „Pokaż mi to”. W wystawie uczestniczą artyści z Murowanej Gośliny i okolic. Swoje prace pokazali : Joanna Marek, Grażyna Szymała- Wołyńska, Marlena Majchrzak, Jarosław Kosakowski, Tomasz Jankowiak, Łukasz Szydłowski, Marek Szewczyk, Bartłomiej Stefański.

Na wystawie zobaczyć można prace z wykorzystaniem technik video, oraz takie, które trudno jednoznacznie przypisać do konkretnej dziedziny. Najbliżej ekspozycji do instalacji, szeroko rozumianego obiektu gdzie przebija się wyraźnie tradycyjna forma wypowiedzi jak malarstwo, rysunek, rzeźba. Przeważają prace z nurtu tak zwanej sztuki krytycznej ale również zobaczymy abstrakcję, klasyczną rzeźbę, film. Artyści przyjęli specjalnie taką formę aby stworzyć coś zupełnie zaskakującego. Wszyscy spotkali się na wspólnej wystawie pierwszy raz i jest to udana próba integracji, przy tak różnych osobowościach i postawach artystycznych pewien chaos i różnorodność jest naturalna i ciekawa. Kuratorem wystawy jest Łukasz Szydłowski. W słowie wstępnym podkreślił znaczenie właśnie tej różnorodności i świadomości wzajemnego istnienia. Tytuł „Pokaż mi to” uświadamia potrzebę podpatrzenia, zaspokojenia ciekawości wizualnej zarówno twórcy wobec dzieła innego twórcy  jak i odbiorcy, widza wobec ich dzieł. Swoją ciekawość plastyczną zaspokoić można jeszcze do 20 września . Galeria w Pałacu w Murowanej Goślinie przy ul. Kochanowskiego 23 zaprasza od poniedziałku do piątku od godziny 08.00 do godziny 20.00.  W celu zwiedzenia ekspozycji prosimy o kontakt z Ośrodkiem Kultury przy ul. Poznańskiej , tel. 61 8 122 120.

 

Bartłomiej Stefański