home

Dzień Wolności i Solidarności

Po raz kolejny Miejsko –Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Tomasza Łęckiego zaprosił mieszkańców naszej gminy na obchody Dnia Wolności i Solidarności, które obchodzimy w dniu 31 sierpnia w rocznicę porozumień sierpniowych.

To święto ustanowione w celu upamiętnienia historycznego zrywu Polaków do wolności i niepodległości z 1980 roku, który zapoczątkował proces upadku komunizmu i wyzwolenia narodów Europy Środkowej i Wschodniej. Święto było obchodzone po raz pierwszy w 25 rocznicę porozumień sierpniowych w dniu 31 sierpnia 2005.

Nasze gminne obchody rozpoczęliśmy uroczystą mszą św., która odbyła się w kościele pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa o godz. 19.00. Okolicznościowe kazanie wygłosił proboszcz parafii ks. Marek Chmara ,który przypomniał nam o determinacji  i konsekwencji ruchu solidarnościowego domagającego się w imieniu wszystkich Polaków, pamiętnego lata 1980 roku, należnych sobie praw. Przypomnieliśmy sobie o tej  „Solidarności”, która stała się przykładem, jak bez stosowania przemocy, działając w warunkach systemu totalitarnego, można zmieniać świat i realizować marzenia milionów. Po mszy świetej odbył się recital Kuby Michalskiego, który przypomniał muzyczną atmosferę tamtych lat wykonując piosenki Jacka Kaczmarskiego. Na zakończenie Burmistrz Tomasz Łęcki podziękował wszystkim za przybycie i udział w obchodach.

Agnieszka Szymańska-Wojtera