home

Dożynki Gminne

3 września  2011 r. oczy całej gminy skierowane były w stronę sołectwa  Łopuchówko. Wszystko za sprawą Dożynek Gminnych, które w tym roku odbyły się w owej miejscowości.

Sobota przywitała wszystkich słoneczną, letnią pogodą . W przepięknej scenerii na terenie Nadleśnictwa Łopuchówko o godz. 15.00 rozpoczęła się uroczysta  Msza Święta, której przewodniczył   ks. Piotr Skoczylas- proboszcz parafii  p.w.  św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie , a koncelebrowali  ks. Marek Chmara oraz ks. Jan Puzyna z Oszmiany na  Białorusi.

Kapłan w swojej homilii podziękował wszystkim rolnikom za wysiłek i poświęcenie w ich ciężkiej pracy, wspomniał też o aktualnej sytuacji w rolnictwie, a na koniec  nabożeństwa poświęcił wszystkie wieńce dożynkowe.

Po dziękczynieniu za tegoroczne plony korowód dożynkowy na czele z Orkiestrą Ochotniczej Straży Pożarnej z Murowanej Gośliny przeszedł na miejsce głównych uroczystości dożynkowych – boisko sportowe. Tam po powitaniu przez Zbyszka Bitnera- konferansjera Dożynek Gminnych rozpoczął się obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu folklorystycznego  „ Goślinianie” pod kierunkiem pani Marzenny Karbowskiej.

Początkiem obrzędu dożynkowego było tradycyjne przecięcie powrozu przez Gospodarza dożynek-Burmistrza Tomasza  Łęckiego. W trakcie obrzędu  obtańczono i przekazano główny wieniec  sołectwa  Łopuchówko  gospodarzom  dożynek.
Następnie sołectwa: Białężyn, Boduszewo, Długa Goślina, Głębocko, Głęboczek, Kamińsko, Łopuchowo, Mściszewo,  Nieszawa,  Przebędowo, Rakownia, Starczanowo, Trojanowo, Uchorowo, Wojnowo  przekazały swoje wieńce Burmistrzowi  oraz ks. Piotrowi Skoczylasowi  i sołtysowi  wsi  Łopuchówko- Urszuli  Zielińskiej. Bardzo ważnym elementem obrzędu było wręczenie chleba dożynkowego przez starostów dożynek  panią Małgorzatę Lewicz i pana Józefa Krugiołkę gospodarzom  i  podzielenie się nim z wszystkimi uczestnikami  święta plonów. Po zakończeniu obrzędu dożynkowego Burmistrz Tomasz Łęcki  podsumował miniony rok  w sprawach wiejskich  podziękował również rolnikom za ich trud i ciężką pracę oraz przedstawił plany rozwoju gminy. Głos zabrał również radny Powiatu Poznańskiego Pan Mariusz Palka, który  odczytał list od Starosty Powiatu Poznańskiego Jana Grabkowskiego a następnie wraz z burmistrzem wręczyli  upominki sołtysom. Po obdarowaniu sołtysów prezentami  głos zabrała jeszcze Pani  Alicja Kobus- viceprzewodnicząca  Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie.  Na koniec oficjalnych przemówień gospodyni Dożynek Gminnych Pani Urszula Zielińska podziękowała wszystkim  mieszkańcom  sołectwa i  sponsorom  za pomoc przy organizacji  imprezy.  Życząc wszystkim niezapomnianych wrażeń zaprosiła do zabawy.  Pierwszą prezentacją otwierającą  program artystyczny  był występ Orkiestry  Dętej OSP z Murowanej Gośliny  pod dyrekcją  Mateusza MJ Sibilskiego. Około godziny  18.00 nastąpiło rozwiązanie konkursu dożynkowego organizowanego przez Lokalną Grupę Działania  „ Kraina Trzech Rzek”  na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, najpiękniejsze stoisko dożynkowe i  najciekawsze przystrojone  obejście przydomowe  w sołectwie Łopuchówko.  Oto wyniki konkursu:

Kategoria – najpiękniejszy wieniec dożynkowy:

Miejsce I:   Białężyn  – 400 zł
Miejsce II:  Wojnowo – 200 zł
Miejsce III:  Głęboczek – 100 zł
Wyróżnienie: Boduszewo, Długa Goślina, Rakownia

Kategoria – najpiękniejsze stoisko dożynkowe:

Miejsce I:  Długa Goślina – 400 zł
Miejsce II:  Łopuchówko  –  200 zł
Miejsce III:  Boduszewo – 100 zł
Wyróżnienie: Trojanowo, Łopuchowo

Kategoria – najciekawiej przystrojone obejście przydomowe:

Miejsce I:    p. Iwona Kostrzewska-Plewa – 400 zł
Miejsce II:  p. Dorota Kędziora – 200 zł

Po ogłoszeni konkursu na scenie zaprezentował się Krzysztof Koniarek  wraz  z  zespołem w znanych utworach biesiadnych i własnych kompozycjach,  przy których pierwsze pary ruszyły do tańca.  Jako gwiazda wieczoru wystąpił kabaret Hlynur z Zielonej Góry, który to zaprezentował bardzo ciekawy program częściowo znany z występów telewizyjnych. Po występie ok. godz. 21.00 przed sceną pojawiło się wielu uczestników loterii (sprzedano 750 losów) i  nadszedł czas na długo oczekiwane losowanie nagród głównych. Licytację wraz z prowadzącym przeprowadziła sołtys Łopuchówka- Urszula Zielińska wręczając  jedenaście nagród głównych.  Nagrodę losowaną na końcu (rower) wygrała mieszkanka Łopuchówka nie kryjąc ogromnej radości odbierając go z rąk swojej sołtysowej.

Ostatnim punktem dożynek była tradycyjna zabawa dożynkowa, tym razem gości zabawiał zespół Music  Partners z Poznania. Patrząc na wspaniale bawiących się gości dożynkowych  można śmiało powiedzieć, że zespół ten bardzo dobrze nawiązał kontakt z publicznością i przy pięknym gwieździstym niebie bawiono się  do godziny  1.00 w nocy.

Składam serdeczne podziękowania dla Rady Sołeckiej na czele z sołtysem Urszulą Zielińską oraz mieszkańcom Łopuchówka  zaangażowanym w organizację dożynek gminnych. Dziękuję również panu Romualdowi Stańko za przygotowanie wystawy płodów rolnych, Komisariatowi  Policji i Straży Miejskiej w Murowanej Goślinie, Ochotniczej  Straży Pożarnej w Boduszewa  oraz wszystkim sponsorom i darczyńcom.

Tomasz Mizgier

 

Sponsorami Dożynek Gminnych w Łopuchówku byli:

AQUANET S.A.
Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy O/ Murowana Goślina
SKOK JAWORZNO
Elżbieta i Konrad Strykowscy
Tartak Boduszewo Violetta i Marek Kroteccy
Jarosław Dobrowolski
Lokalna Grupa Działania „Kraina Trzech Rzek”
Nadleśnictwo Łopuchówko
Elżbieta  Dziel
Ryszard Pomin
Józef  i Krystyna Krugiołka
Małgorzata i Krzysztof Lewicz
Robert Okińczyc
Murowana Prawda
Marian Nogaj
NORTEX sp. z o.o. Szymankowo
Grażyna Nawrocka
Dariusz Urbański
Gimnazjum nr 1
Inline Poland