home

WALNE ZGROMADZENIA STOWARZYSZENIA ‚DZIEJE’

27 czerwca br. w sali   Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia „Dzieje”. W trakcie tego posiedzenia wybrano Prezesa i Zarząd Stowarzyszenia. Prezesem został Waldemar Krankiewicz, do  Zarządu Stowarzyszenia zostali wybrani: Arleta Włodarczak – dyrektor ośrodka kultury, Justyna Furman – dyrektor Gimnazjum nr. 1, Marcin Buliński – z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina i Tomasz Mizgier- kierownik oddziału ośrodka kultury.

Zadaniem Stowarzyszenia „Dzieje”’ jest nie tylko przygotowywanie i realizacja widowisk historycznych, ale przede wszystkim stawiamy na aktywizację, integrację i promocję lokalnego środowiska artystycznego. Poprzez Stowarzyszenie chcemy inicjować nowe działania kulturalne i nowe formy uczestnictwa w kulturze. Jednocześnie będziemy starać się pozyskiwać dotację finansowe na realizacje celów. W przyszłości  może nawet się uda stworzyć park historyczny. Dzisiaj jednak jesteśmy nastawieni na współpracę z organizacjami i instytucjami o podobnych celach statutowych, na korzystanie z ich doświadczeń w realizacji zadań i pozyskiwaniu środków finansowych. Mamy określone plany, które zamierzamy zrealizować. Wiemy, że są ambitne ale nie niemożliwe. Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy swoim doświadczeniem i pracą pomogą wypromować naszą gminę, i którzy  potrafią marzyć.