home

Finał XII Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Dzieci i Młodzieży Szkół Podstawowych i Gimnazjów ‚Wi

W raz z nadejściem wiosny w Murowanej Goślinie  już od trzynastu lat 
mamy okazję podziwiać dzieci i młodzież recytującą poezję w ramach
powiatowego konkursu recytatorskiego, organizowanego przez Miejsko
–Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji. Po rocznej przerwie 15 kwietnia
odbył się finał XII Powiatowego  Konkursu Recytatorskiego Dzieci i Młodzieży Szkół Podstawowych i Gimnazjów „Wiosenne Przebudzenie”.

Przez te kilkanaście lat udało nam się wspólnie ze szkołami,
ośrodkami kultury stworzyć i  wypromować prężnie działający ruch
recytatorski, poprzez organizowanie takich konkursów.

Dlatego  serdecznie dziękujemy ośrodkom kultury, które przyłączają się  i organizują eliminacje gminne.

wiosenne-przebudzenie_8158

Jako organizatorzy konkursów recytatorskich, mamy świadomość, że
stwarzamy dzieciom i młodzieży warunki do głębszego poznania literatury i
bardziej pełnego wzrastania i rozwoju intelektualnego w oparciu o nasze
wspólne dziedzictwo kulturowe.

Pragnę w imieniu organizatorów podziękować i pogratulować
uczestnikom, nauczycielom, opiekunom i rodzicom, którzy przygotowują
dzieci.

Cieszymy się, że oprócz sprawdzonych, klasycznych tekstów uczestnicy szukają nowych nie  banalnych  tekstów, środków wyrazu.

Na początku wszystkich uczestników i opiekunów przywitała dyrektor
ośrodka kultury w Murowanej Goślinie Arleta Włodarczak. Gościliśmy
recytatorów z gminy; Czerwonak, Dopiewa, Stęszewa, Pobiedzisk, Tarnowa
Podgórnego, Suchego Lasu, Mosiny i Murowanej Gośliny.

wiosenne-przebudzenie_8165

Konkurs przebiegał w trzech kategoriach wiekowych.

wiosenne-przebudzenie_8210

Jury w składzie  przewodniczący Wojciech Garczarek i Cezary Bera –
(współtwórca konkursu w Murowanej Goslinie) postanowiło przyznać:

Po wysłuchaniu 9 prezentacji uczniów  z klas podstawowych 0 – III postanowiło przyznać:

  • I miejsce Zosi Błachowiak z Murowanej Gośliny
  • II miejsce  Agnieszce Szafrańskiej z Suchego Lasu
  • III miejsce  Milenę Hałas ze Stęszewa

Wyróżnić Mariannę Minksztyn z Czerwonaka

Po wysłuchaniu 8  prezentacji uczniów z klas podstawowych V- VI postanowiło przyznać:

  • I miejsce Jadwidze Minksztyn
  • II miejsce Tymonowi Piosikowi z Suchego Lasu              .
  • III miejsce  Izabeli Wtkowskiej z Mosiny

Wyróżnić Martynę Adamczak z Pobiedzisk

Po wysłuchaniu 7 prezentacji uczniów z klas gimnazjalnych postanowiło przyznać

  • I miejsce Alicji Okinczyc z Murowanej Gośliny
  • II miejsce Marcelinie Czajce z Tarnowa Podgórnego              .
  • III miejsce Patrycji Barłoga z Suchego Lasu

Wyróżnić Michalinę Kowalczyk ze Stęszewa

wiosenne-przebudzenie_8216

Na zakończenie jeszcze raz wszystkim laureatom pogratulował Burmistrz
Murowanej Gośliny Tomasz Łęcki, który wraz  z dyrektor ośrodka kultury
Arletą Włodarczak, Wojciechem Garczarkiem i Cezarym Berą wręczali
nagrody.

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku nadal będziemy wspólnie
kontynuować tą recytatorską  przygodę, która przynosi nam organizatorom
jak i adeptom sztuki władania słowem wiele satysfakcji i niezapomnianych
wrażeń.

Agnieszka Szymańska -Wojtera