home

Dyrygent goślińskich chórów Elżbieta Wtorkowska – profesorem

Postanowieniem z dnia 19 stycznia 2011 roku Prezydent
Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski nadał Pani Elżbiecie
Wtorkowskiej – dyrygent goślińskich chórów „Canzona” – tytuł profesora
sztuk muzycznych.

Powyższy tytuł nadawany jest przez głowę państwa na wniosek
Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Stanowi odpowiednik tytułu
naukowego profesora określonej dziedziny nauki.

wtorkowska-prof

Lista osiągnięć i działań Pani Elżbiety jest imponująca: wykładowca
Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy i Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. J. Grodka w Sanoku oraz na Podyplomowym
Studium Chórmistrzostwa i Podyplomowym Studium Emisji Głosu w Akademii
Muzycznej w Bydgoszczy. Jest również konsultantem wokalnym Chóru „Opera
Nova” w Bydgoszczy. Ponadto od 1992 roku jest wykładowcą na Studium dla
Dyrygentów Chórów Polonijnych w Koszalinie i członkiem Rady Artystycznej
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Wykłada indywidualną emisję głosu z
ćwiczeniami oraz metodykę prowadzenia emisji zespołowej z praktykami. Od
2002 roku jest dyrygentem Chóru Dyrygentów Polonijnych „Ojczyzna”, z
którym przygotowuje repertuar koncertowy wykonywany podczas Światowych
Festiwali Chórów Polonijnych w Koszalinie oraz koncertów w ramach
Międzynarodowych Festiwali Organowych w Koszalinie. Prowadzi również
wykłady i ćwiczenia z zakresu emisji głosu oraz warsztaty chóralne na
kursach dla dyrygentów chórów polskich na Białorusi (od 1996), Ukrainie
(od 1998), Litwie (od 2003) w Republice Czeskiej (1999-2001, 2007 i
2008) w Stanach Zjednoczonych (2006 i 2007)  oraz w Anglii (2008).
Również w 2008 roku przeprowadziła wykłady i warsztaty chóralne w Sydney
w Australii, a w 2009 w Biggar w Szkocji. W 2010 roku była konsultantem
wokalnym Międzynarodowej Akademii Chóralnej
„In terra Pax” w
Międzyzdrojach. W latach 2000 – 2002 była wykładowcą na Podyplomowym
Studium Dyrygentury Chóralnej w Akademii Muzycznej w Krakowie, a w
sezonie artystycznym 2002-2003 była konsultantem wokalnym Chóru Opery na
Zamku w Szczecinie. W latach 2005 – 2008 prowadziła zajęcia
z zakresu fonetyki pastoralnej na wydziale teologii UAM w Poznaniu, Wyższego Seminarium Duchownego
w Bydgoszczy.

Mieszkańcom gminy Murowana Goślina Pani Elżbieta znana jest przede
wszystkim z działań na rzecz rozwoju lokalnej chóralistyki. Od 1981 roku
prowadzi Chór Dziewczęcy „Canzona”, od 2001 roku Żeński Chór
„Canzona-Absolwent”, a od 2008 Chór „Canzona Kameralna”. Z chórami
„Canzona” koncertowała w Niemczech, Szwajcarii, Włoszech, Holandii,
Grecji, Szwecji, Rosji, Republice Czeskiej na Słowacji na Węgrzech,
Litwie, w Finlandii, Austrii, Anglii i na Ukrainie.

W latach 1984-2000 była również dyrygentem Chóru „Vocantes” parafii
pw. św. Jakuba w Murowanej Goślinie. Jest inicjatorem i dyrektorem
Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego im. Ks. Edmunda Szymańskiego w
Murowanej Goślinie (2007,2008, 2009, 2010).

Gości jako wykładowca na licznych seminariach dla wokalistów,
logopedów, nauczycieli i dyrygentów chóralnych w Polsce i poza
granicami. Prowadzi też warsztaty wokalne zarówno dla chórów amatorskich
jak
i profesjonalnych, dziecięcych, młodzieżowych i akademickich,
chłopięcych, żeńskich, męskich i mieszanych na terenie całej Polski.

W 2007 roku za wybitne osiągnięcia w dziedzinie chóralistyki Pani
Elżbieta została odznaczona przez Burmistrza Tomasza Łęckiego medalem
„Zasłużony dla miasta i gminy Murowana Goślina”.

Gratulujemy uzyskania tytułu profesora. Życzymy dalszych sukcesów.