home

Zespół śpiewaczy Koła Gospodyń Wiejskich ‚Goślińskie Chabry’ ma już 40 lat

„Gdzie słyszysz śpiew tam idź, tam dobre serce mają. Bo ludzie źli,
powiadam Ci, Ci nigdy nie śpiewają” (J.W.Goethe). Takie motto otwiera folder z
okazji jubileuszu „Goślińskich Chabrów”, wykonany przez MGOKiR w Murowanej
Goślinie. Czytamy w nim także historię powstania zespołu oraz jego skróconą
działalność na przestrzeni 40 lat.

„Zespół śpiewaczy „Goślińskie Chabry” powstał 22 września 1970 r. z
inicjatywy Marii Mager z Koła Gospodyń Wiejskich. Prowadzeniem zespołu zajął się
Zbigniew Gumny. Następnie zespołem wspólnie kierowały pani Elżbieta Wtorkowska –
autorka tekstów oraz pani Maria Nowak – kierownik muzyczny (do 2007 r.), nad
całością czuwała od 1995 r. pani Bożena Rydzyńska. Od września 2007 rolę
kierownika muzycznego pełni pan Marcin Matuszewski. Praca Bożeny Rydzyńskiej
oraz Marcina Matuszewskiego zostały dostrzeżone przez Kapitułę Osobowości
Kulturalnych, zaowocowały wyróżnieniami w kategorii za całokształt działalności
kulturalnej dla pani Bożeny oraz osobowości kulturalnej minionego roku dla pana
Marcina. Obecnie w zespole śpiewa 14 pań: Maria Bromberek, Stefania Hałas,
Krystyna Pijanowska, Zdzisława Konieczna, Bożena Lewandowska, Eugenia Łukaszyk,
Leokadia Mikuła, Halina Pilarczyk, Bożena Rydzyńska, Maria Sądej, Krystyna
Smoła, Maria Szymaś, Barbara Warguła, Halina Wiśniewska.” Zespół swym śpiewem
uświetnia gminne imprezy takie jak: dożynki, Jarmark św. Jakuba, jubileusze,
festiwale… ma swój udział w widowisku plenerowym „Dzieje Murowanej Gośliny”.

Główne obchody jubileuszu 2.10. rozpoczęła msza święta w kościele św. Jakuba.
Następnie spotkanie kontynuowane było w sali OSP, honory gospodyni pełniła pani
Bożena Rydzyńska, która powitała gości, władze gminne oraz zespół z Kleszczewa a
także szanowne jubilatki. Z okazji jubileuszu w stronę „Chabrów” popłynęło wiele
życzeń m.in. z rąk burmistrza Tomasza Łęckiego, radnego powiatowego Jarosława
Dobrowolskiego, Apoloniusza Twaroga, dyrektor MGOKiR Arlety Włodarczak, byłego
dyrektora domu kultury Leszka Rewersa.

Trudno uwierzyć, że to już 40 lat, energii i entuzjazmu pozazdrościć może
niejeden młody. A dzięki kierownictwu muzycznemu Marcina Matuszewskiego zespół
odmłodzony został przez ciekawe aranżacje i humorystyczne teksty.

Po obiedzie zaprezentował się gościnnie zespół „Kleszczewianki”, a po nich
wystąpiły „Goślińskie Chabry”. Dla uczestników imprezy przewidziano również
imprezę taneczną. Należy tylko życzyć dalszych wspaniałych śpiewających lat dla
Goślińskich Chabrów…

Marta Trębacz