home

Wioska Artystyczna

W dniach 25 i 26 czerwca 2009 r. w Długiej Goślinie odbyły się warsztaty artystyczne z cyklu „ Wioska artystyczna”. Tegoroczne spotkanie ze sztuką przebiegło wokół tematu muzyki. W warsztatach uczestniczyło dwadzieścia osób , dzieci w wieku szkolnym ze wsi Długa Goślina  oraz panie nauczycielki z miejscowej szkoły.

Zajęcia trwały  pięć godzin dziennie z przerwą na obiad, który został podany na miejscu warsztatów. Spotkanie tegoroczne podzielone było na dwa dni zajęć z instruktorem i jeden dzień dodatkowy na przygotowanie ekspozycji powstałych prac. Uczestnicy warsztatów wykonali z wikliny instrumenty muzyczne, raczej plastyczne wariacje na temat instrumentu, dźwięku, gry przestrzeni, wiatru w gałęziach wikliny. Powstało dzieło, które można nazwać orkiestrą wiklinowych rzeźb, w której zagrały skrzypce, wiolonczele, gitary, trąbki, trąbita góralska, bębny, harfa, róg , saksofon. Powstał wiklinowy zapis nutowy na pięciolinii z gałęzi. Prace młodych artystów współtworzyły porywający koncert „Grupy MoCarta” , cichutko przygrywając zawieszone na scenie festiwalowej „Musica Sacra Musica Profana”.

Zamierzeniem jest co roku konsekwentnie kontynuowanym aby warsztaty plastyczne odbywały się w terminie zbieżnym z koncertem festiwalu, stanowiły jego tło plastyczne i budowały nastrój artystyczny w wiosce jeszcze przed festiwalem. Warsztaty, podobnie jak w roku ubiegłym poprowadził pan Marek Kubiak, artysta pracujący w wiklinie. Prace są częścią większego projektu kontynuowanego w tym roku, polegającego na przywróceniu obecności stracha na wróble w krajobrazie wsi. Strachy bynajmniej nie odstraszają, podobnie jak rozśpiewane ptaki zapraszają raczej do kontemplacji muzyki w pięknej, naturalnej oprawie krajobrazowej wsi Długa Goślina.

Już za rok następne spotkanie z wikliną, na którym odwrócimy znaczenie stracha. Tematem będą ptaki. Nie będziemy ich straszyć. Postraszymy raczej ludzi, że strach nie dostrzegać natury, jej piękna i niezastąpionej witalnej siły oddziaływania na nas wszystkich.

Bartłomiej Stefański