home

Emeryckie wojaże śpiewacze

W dniu 3 czerwca br. Zespół Śpiewaczy „Goślinianka” wyjechał po raz ósmy na coroczna pielgrzymkę emerytów, rencistów i inwalidów do Gostynia. Poprzedniego dnia otrzymaliśmy wiadomość o niemożności uczestnictwa z powodu choroby naszej dyrygentki – p. Marzenny dlatego w autobusie rozgorzała gorąca dyskusja czy jedziemy tylko na pielgrzymkę czy też wystąpimy w przeglądzie Zespołów Śpiewaczych, których zjawiło się na miejscu aż 19 z całej Wielkopolski.

W końcu przeważyło zdanie p. Elżbiety Tworkowskiej i większości kobiecej zespołu, że jak już jedziemy, to po małej modernizacji zaplanowanego repertuaru, wystąpimy.Uroczystości pielgrzymkowe w kościele rozpoczęły się o godz. 11. mszą św., którą celebrował arcybiskup Zawistowski z Łowicza. O godz. 13. rozpoczęły się występy wokalne przeplatane konsumpcją kawy, drożdżówek i gorących kiełbasek. Musze stwierdzić, że nasz zespół przystąpił do swojego występu bardzo zmobilizowany i skoncentrowany co przy małej pomocy akordeonisty dało całkiem pozytywny efekt. Każdy z zespołów po swoim występie otrzymał pamiątkowy puchar, który jest już kolejnym w kolekcji „Goślinianki” przywiezionym ze Świętej Góry w Gostyniu.

Edward Ratajczak