home

Jubileusz 40-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Murowanej Goślinie

W sobotę 27 września br. w ośrodku kultury odbyło się spotkanie z okazji jubileuszu Koła Gospodyń Wiejskich. Były życzenia, kwiaty i prezenty, okazja do wspomnień i podsumowania działalności. Przewodnicząca koła P. Bożena Rydzyńska w skrócie przybliżyła historię koła.

Na spotkaniu obecna była też P. Maria Mager, która szefowała goślińskiemu kołu 26 lat. Ważnym elementem działalności jest zespół śpiewaczy „Goślińskie Chabry”, który często koncertuje w gminie i poza jej granicami. Spotkanie zakończyła zabawa taneczna.
Arleta Włodarczak