home

XXVII Gośliński Mały Maraton Weteranów, XII Mistrzostwa Polski Weteranów Półmaratonie

Murowana Goślina, 1 czerwca 2008 r.

Bieg odbywa się pod honorowym patronatem Tomasza Łęckiego  Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina

DRODZY SPORTOWCY,  SZANOWNI GOŚCIE!

Już po raz dwudziesty siódmy Ziemia Goślińska będzie gościć biegaczy weteranów z całej Polski. Bardzo cieszymy się, że ta sportowa impreza spotyka się z  tak dużym zainteresowaniem. Życzymy  wszystkim zawodnikom satysfakcji ze sportowej rywalizacji   oraz wielu niezapomnianych wrażeń  z pobytu w naszym mieście.

Arleta Włodarczak
Dyrektor Biegu

Wojciech Krzysztoń
Przewodniczący Społecznego Komitetu Organizacyjnego

Społeczny Komitet Organizacyjny biegu tworzą:  Wojciech Krzysztoń (przewodniczący), Katarzyna Bieniek, Marek Derbich, Jerzy Giersig, Dominik Kowal, Jan Ladorski, Dominik Radziejewski, Mirosław Scheffler, Emilia Przybysz-Stemplewska, Dorota Stencel,  Andrzej Skubel, Adam Tarnowski

REGULAMIN X MISTRZOSTW POLSKI W PÓŁMARATONIE WETERANÓW

CEL IMPREZY
1.    Wyłonienie Mistrzyń i Mistrzów Polski w Półmaratonie w poszczególnych kategoriach wiekowych na rok 2008.
2.    Popularyzacja biegów długodystansowych weteranów.

ORGANIZATORZY
1.    Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie.
2.    Społeczny Komitet Organizacyjny.

TERMIN I MIEJSCE
1.    Zawody zostaną rozegrane w Murowanej Goślinie k/ Poznania.
1.    Termin: 1 czerwca 2008 r. (NIEDZIELA), start o godz. 10.00
2.    Start i meta: plac Powstańców Wlkp. w Murowanej Goślinie.

TRASA
1.    Bieg będzie odbywać się na pętli asfaltowej o długości 10.548 m .
2.    Kobiety i mężczyźni pokonują trasę długości 21.097 m (2 pętle)
3.    Trasa posiada atest PZLA.

KATEGORIE WIEKOWE
1.    Kobiety: 35-39; 40-44; 45-49; 50-54; 55-59; 60-64; 65-69; pow. 70 lat.
2.    Mężczyźni:  35-39; 40-44; 45-49; 50-54; 55-59; 60-64; 65-69; 70-74; 75-79, pow. 80
3.    O zakwalifikowaniu do kategorii decyduje data urodzenia.

ZASADY UCZESTNICTWA
1.    Prawo startu w biegu mają tylko zawodnicy weterani tzn. kobiety i mężczyźni, którzy w dniu zawodów mają ukończone 35 lat.
2.    Każdy zawodnik powinien przedłożyć aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do biegów długodystansowych lub pisemne oświadczenie.
3.    Dla potwierdzenia wieku startującego należy przedłożyć dokument tożsamości.
4.    Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.

ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA
1.    Pomiaru czasu i ustalenia kolejności miejsc w poszczególnych kategoriach dokonuje komisja sędziowska Polskiego  Okręgowego Związku  Lekkiej Atletyki.
2.    Wszyscy biorący udział w biegu zobowiązani są do  pokonania wytyczonej przez sędziów trasy.

NAGRODY
1.    Dla zwycięzców  w poszczególnych kategoriach – nagrody pieniężne w wysokości 300 zł , medale .
2.    Za drugie miejsce w kategorii – nagrody pieniężne w wysokości 200 zł, medale.
3.    Za trzecie miejsce w kategorii – nagrody pieniężne w wysokości  100 zł, medale.
4.    Każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy medal,  pamiątkowy znaczek i dyplom.
5.    Dla zwycięzców w kategorii open puchary ufundowane przez  radnego Powiatu Poznańskiego.
6.    Dla najlepszej Goślinianki i Gośliniaka – puchary.
7.    Dla najlepszego zawodnika zagranicznego – puchar.

OPIEKA LEKARSKA, UBEZPIECZENIE
1.    Organizator zapewnia opiekę lekarską na czas trwania imprezy.
2.    Na czas biegu organizator zapewnia ubezpieczenie każdego zawodnika.

PUNKTY ODŚWIEŻANIA I DOŻYWIANIE
1.    Powyższe punkty będą usytuowane co 5 km.
2.    Po odnowie biologicznej dwudaniowy bezpłatny obiad dla wszystkich zawodników (Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. Szkolnej).
3.    Po obiedzie dekoracja i wręczenie nagród.
4.    Po dekoracji organizator zapewnia odwiezienie osób, które wcześniej zgłoszą się w biurze zawodów do Poznania na Dworzec Główny.

LISTA STARTOWA I ZAKWATEROWANIE
1.    Organizator zapewnia odpłatny nocleg . (cena ok. 30 zł )
2.    Organizator zapewnia bezpłatną kolację w przeddzień biegu.
3.    Rezerwację noclegu należy zgłosić na adres organizatora do 25 maja 2008 r.
4.    Listę startową zamyka się 1 czerwca 2008 r. o godz. 9.00
5.    Organizator nie potwierdza zgłoszenia.

SPRAWY FINANSOWE
1.    Koszty organizacyjne pokrywa organizator.
2.    Wpisowe: 20 zł, płatne na miejscu.

BIURO ZAWODÓW, ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
1.    W dniu 31 maja 2008 r. biuro zawodów będzie czynne od godz. 14.00 do 22.00 w Ośrodku Kultury w Murowanej Goślinie, ul. Poznańska 16.
2.    W dniu 1 czerwca 2008 r. biuro zawodów będzie czynne  od godz. 7.00 do 9.00 w Szkole Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie (ul. Szkolna 1), a od godz. 10.00 na miejscu startu plac Powstańców Wlkp. – budynek Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy.
3.    Zgłoszenie do biegu pisemnie  pod adres  organizatora do 30 maja 2008 r. lub elektronicznie www.polmaraton.murowana.pl, oraz osobiście w dniu 31 maja i 1 czerwca w podanych w punktach 1-2 miejscach i godzinach.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.    Interpretacja regulaminu i spraw mogących wyłonić się przed i w czasie trwania imprezy, a nie objętych niniejszym regulaminem, należy do komisji sędziowskiej w porozumieniu z organizatorem.
2.    Bieg zostanie przeprowadzony  niezależnie od warunków pogodowych..

IMPREZY TOWARZYSZĄCE
1.    Bieg młodzieży szkolnej na dystansie 1500 m.

ADRES ORGANIZATORA
KOMITET ORGANIZACYJNY
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
ul. Poznańska 16
62-095 Murowana Goślina

tel./fax (0-61) 8 12  2 1  20, 8 11  3 0  88  email: dom.kultury@murowana-goslina.pl
www.domkultury.murowana-goslina.pl
zgłoszenia elektroniczne: www.polmaraton.murowana.pl


 

Program
XII MISTRZOSTW POLSKI WETERANÓW W PÓŁMARATONIE
XXVII Goślińskiego Małego Maratonu Weteranów
Murowana Goślina, 1 czerwca 2008 r.

9.30 – Zbiórka zawodników na boisku szkolnym Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Szkolna  1
9.35 – Wymarsz kolumny zawodników na czele z Orkiestrą Dętą OSP
9.45 – Wciągnięcie flagi Polski na maszt przy dźwiękach  Hymnu Narodowego
9.50 – Oficjalne otwarcie XII Mistrzostw Polski  Weteranów w Półmaratonie
9.55 – Rozgrzewka zawodników
10.00 – START do półmaratonu  
10.05 – Start biegów młodzieży szkolnej
10.30 – Zakończenie biegów młodzieży szkolnej
10.35 – Spodziewany pierwszy zawodnik na półmetku
11.05 – Spodziewany zwycięzca półmaratonu
12.00 – Program artystyczny
13.30 – Uroczysta dekoracja zwycięzców, zawodnicy otrzymują komunikaty
14.00 – Przewidywane zakończenie imprezy
14.30 – Wyjazd zawodników do Poznania (autokar podstawiony na pl. Powstańców Wlkp.)
      
Impreza zrealizowana z pomocą finansową gminy Murowana Goślina

Sponsorzy:
Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy,
Solaris Bus & Coach S.A
Agencja Grupy PZU Karol Schulz

Patronat medialny:
Głos Wielkopolski
Radio Merkury
Polski portal dla biegaczy Wszystko o Bieganiu